EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Jednym z głównych zadań realizowanych w ramach projektu EURONET 50/50 MAX jest przetestowanie wdrażania metodologii 50/50 w innych niż szkoły budynkach publicznych. W projekcie weźmie udział minimum 48 różnych budynków publicznych, w tym urzędy miast i gmin, obiekty sportowe, muzea, biblioteki i wiele innych, które sprawdzą, jakie oszczędności energii mogą zostać osiągnięte w tego typu budynkach w wyniku zastosowania koncepcji 50/50. Odwiedzaj tę zakładkę regularnie, aby sprawdzić, jak sobie radzą!

Przedstawiciele pozaszkolnych budynków publicznych, które zdecydowały się wdrożyć metodologię 50/50, znajdą tu wiele przydatnych wskazówek, które pomogą im z powodzeniem zrealizować projekt. Wskazówki te są w chwili obecnej przygotowywane przez partnerów projektu i wkrótce zostaną opublikowane. Zanim to nastąpi możesz zapoznać się z pilotażowym doświadczeniem dwóch budynków publicznych z gminy Montmeló (Hiszpania), które jako pierwsze budynki pozaszkolne zrealizowały koncepcję 50/50. To właśnie ich przykład zmotywował nas do uwzględnienia także innych niż szkoły budynków publicznych w projekcie EURONET 50/50 MAX.