EURONET 50/50 MAX
en xifres

525

escoles de primària i secundària de

13

països europeus estan implementant la metodologia 50/50

98.891

alumnes i

7.038

mestres es comprometen a unir esforços per estalviar almenys el

8%

de l'energia consumida a les seves escoles

109

Municipis europeus utilitzen els materials i eines educatives del 50/50

84

d'ells van participar en les sessions de capacitació

56

municipis estenen l'acció 50/50 a altres edificis públics

155

estratègies locals i

26

estratègies educatives inclouen el concepte 50/50

41

Iniciatives a nivell de la UE donen suport a la Xarxa 50/50

29

observadors segueixen regularment el projecte i les seves activitats

408

contactes amb autoritats locals, regionals i nacionals per incloure el concepte 50/50 a les seves estratègies

797

persones han participat en els esdeveniments de promoció i difusió del 50/50
  • www.covenantofmayors.eu - lloc web oficial del Pacte d'Alcaldes. Iniciativa que involucra ciutats europees en accions per a la protecció del clima.
  • www.u4energy.eu - aquest lloc web ofereix recursos per ajudar els mestres, els estudiants i els gestors escolars a introduir l'eficiència energètica a l'aula i replicar experiències reeixides ja provades.
  • www.inspire-project.eu - És el lloc web del projecte INPSIRE que té per objectiu millorar la base de coneixements dels alumnes europeus sobre els assumptes relacionats amb l'educació per al desenvolupament sostenible. Inclou molts materials educatius i de formació.
  • www.atlasschools.org - Lloc web del projecte ¨Atles¨ que ajuda a les escoles a reduir les seves emissions de carboni i estalviar diners en les seves factures energètiques, alhora que fomenta la recerca i creació d'ocupació i creixement en indústries de baix carboni. La pàgina web inclou un conjunt d'eines de baixes emissions de carboni, el que ajuda a les escoles a crear un pla d'acció per reduir la seva petjada de carboni i estalviar diners.
  • www.kidsenergyzone.com - el lloc web inclou molta informació útil, jocs, pel•lícules i altres recursos relacionats amb l'estalvi energètic. Està dissenyat tant per als nens com per als seus pares i mestres. Uneix l'aprenentatge amb la diversió.
  • www.energy-efficiency-watch.org - Lloc web del projecte, que té com a objectiu l'anàlisi de les polítiques d'eficiència energètica que s'estan implementant en els diferents estats membres
  • http://www.zemeds.eu/school-toolkits - Espai web del projecte Zemeds, ofereix recursos tècnics i financers a aquelles escoles de la zona mediterrània que vulguin introduir millores en els seus espai amb l’objectiu de consum energètic zero.