EURONET 50/50 MAX
v číslech

525

Základních škol ze

13

zemí Evropy implementuje metodologii 50/50

 

98 891

žáků a

7 038

učitelů se zavázalo ke snaze uspořit alespoň

8%

spotřebované energie ve svých školách

109

evropských měst a obcí používá nástroje 50/50 a

84

Z nich se podílí na našich školeních

 

56

obcí a měst rozšířilo akce 50/50 do dalších veřejných budov

 

155

lokálních strategií a

26

vzdělávacích strategií zahrnuje koncept 50/50

41

iniciativ na úrovni Evropské unie podporuje síť 50/50

 

29

projektových pozorovatelů sleduje projekt a aktivity s projektem spojené

 

408

místních, regionálních a vnitrostátních orgánů bylo kontaktováno za účelem zakomponování konceptu 50/50 do jejich strategií

 

797

osob se podílí na propagačních a informačních akcích
  • www.covenantofmayors.eu – oficiální webové stránky iniciativy Paktu starostů a primátorů, zapojující evropské města a obce do akcí na ochranu klimatu
  • www.u4energy.eu - webové stránky poskytující zdroje pro pomoc učitelům, studentům a vedení škol pracujícím s energetickou účinností ve třídě a pomohou využít osvědčené úspěchy.
  • www.inspire-project.eu – webové stránky projektu INPSIRE se zaměřují na zlepšení znalostní základny evropských žáků o záležitostech souvisejících se vzděláním v oblasti udržitelného rozvoje. Zahrnují spoustu vzdělávacích a školících materiálů.
  • www.atlasschools.org – webové stránky projektu Atlas školám pomáhají redukovat jejich emise uhlíku a šetřit peníze za spotřeby energií a současně se snaží vytvářet pracovní pozice a podporovat růst nízkouhlíkového průmyslu. Webové stránky zahrnují nástroje s nízkouhlíkovou tematikou, které školám pomáhají vytvořit akční plán na snížení jejich uhlíkové stopy za současného šetření peněz.
  • www.kidsenergyzone.com – webové stránky zahrnují mnoho užitečných informací, her, videí a dalších zdrojů souvisejících s úsporami energie. Je navržen současně pro děti, jejich rodiče, ale i pro učitele. Vhodně spojuje vzdělávání se zábavou.
  • www.energy-efficiency-watch.org – webové stránky projektu, který se zaměřuje na analýzy politiky energetické účinnosti, která je realizována v různých členských státech.