EURONET 50/50 MAX
v číslech

525

Základních škol ze

13

zemí Evropy implementuje metodologii 50/50

 

98 891

žáků a

7 038

učitelů se zavázalo ke snaze uspořit alespoň

8%

spotřebované energie ve svých školách

109

evropských měst a obcí používá nástroje 50/50 a

84

Z nich se podílí na našich školeních

 

56

obcí a měst rozšířilo akce 50/50 do dalších veřejných budov

 

155

lokálních strategií a

26

vzdělávacích strategií zahrnuje koncept 50/50

41

iniciativ na úrovni Evropské unie podporuje síť 50/50

 

29

projektových pozorovatelů sleduje projekt a aktivity s projektem spojené

 

408

místních, regionálních a vnitrostátních orgánů bylo kontaktováno za účelem zakomponování konceptu 50/50 do jejich strategií

 

797

osob se podílí na propagačních a informačních akcích
V rámci projektu EURONET 50/50 MAX je plánováno mnoho zajímavých událostí, které dávají jedinečnou možnost dozvědět se více o metodice 50/50, úsporách energie ve školách a jiných veřejných budovách, způsobech, jak zvýšit energetické povědomí uživatelů budovy, atd. Tyhle události budou také šancí pro výměnu a sdílení zkušeností a informací s jinými organizacemi snažícími se také zredukovat spotřeby energií pomocí změny návyků a chování uživatelů budovy. Níže je uveden seznam hlavních událostí plánovaných v průběhu realizace projektu:
  • Projektové meetingy partnerů
  • Partnerské meetingy mezi “zkušenými” a “nezkušenými” partnery
  • Úvodní konference v Bruselu pro představení výsledků prvního kola projektu EURONET 50/50
  • Školení pro zástupce škol a obcí zapojených do sítě 50/50
  • Školení pro mimoškolní budovy zapojené do sítě 50/50
  • Výroční událost 50/50 se zástupci zúčastněných stran ze škol a mimoškolních budov, kteří budou představovat a sdílet své zkušenosti s realizací metodiky 50/50
  • Setkání z očí do očí a/nebo virtuální setkání s prioritou zúčastněných stran (národní a regionální orgány, energetické agentury, atd.) pro podporu strategického rozvoje konceptu 50/50
  • Závěrečná konference projektu
Chcete-li se dozvědět více o našich připravovaných, nebo realizovaných událostech, navštivte prosím odpovídající sekce webu!