EURONET 50/50 MAX
v številkah

525

osnovnih in srednjih šol iz

13

evropskih držav je implementiralo 50/50 metodologijo

98 891

učencev in

7 038

učiteljev si je zadalo cilj, da prihranijo vsaj

8%

energije, ki jo porabijo na šoli

109

evropskih občin uporablja orodje 50/50

84

od njih je sodelovalo na naših izobraževalnih dogodkih

56

občin je dejavnost 50/50 razširilo tudi na druge javne stavbe

155

lokalnih strategij in

26

izobraževalnih strategij vključuje koncept 50/50

41

pobud na ravni EU podpira mrežo 50/50

29

projektnih opazovalcev redno sledi projektu in aktivnostim

408

lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti je bilo pozvanih, da v svoje strategije vključijo koncept 50/50

797

ljudi je sodelovalo v 50/50 promocijskih dogodkih

V okviru projekta EURONET 50/50 MAX bo organiziranih kar nekaj dogodkov na katerih bo mogoče še poglobiti znanje o metodologiji 50/50, o metodah za doseganj prihrankov na šolah in drugih javnih stavbah in o načinih kako povečati energetsko ozaveščenost uporabnikov javnih stavb. Ti dogodki bodo tudi dobra priložnost za izmenjavo izkušenj in informaciji z drugimi organizacijami, ki si prizadevajo zmanjšati porabo energije na način spreminjanja navad in vedenja ljudi. Spodaj je seznam planiranih glavnih dogodkov v okviru projekta:

  • sestanki projektnih partnerjev,
  • skupni sestanki med “izkušenimi” in “neizkušenimi” partnerji,
  • prva konferenca v Bruslju z namenom predstavitve rezultatov prvega EURONET 50/50 projekta,
  • delavnice za predstavnike šol in občin, ki sodelujejo v projektu EURONET 50/50 MAX,
  • delavnice za predstavnike drugih javnih zgradb, ki sodelujejo v projektu,
  • letni dogodki namenjeni predstavnikom šol in drugih javnih zgradb na katerem predstavijo in izmenjajo izkušnje z uvajanjem metodologije 50/50 v njihovo stavbo,
  • sestanki z osebami odgovornimi za pripravo strateških energetskih dokumentov (regionalnih in nacionalnih) z namenom predstavitve koncepta 50/50, kot enega od orodij za doseganje zastavljenih ciljev in
  • zaključna konferenca.

Če želite izvedeti več o prihajajočih in prejšnjih dogodkih obiščite stran posameznega dogodka!