EURONET 50/50 MAX
v številkah

525

osnovnih in srednjih šol iz

13

evropskih držav je implementiralo 50/50 metodologijo

98 891

učencev in

7 038

učiteljev si je zadalo cilj, da prihranijo vsaj

8%

energije, ki jo porabijo na šoli

109

evropskih občin uporablja orodje 50/50

84

od njih je sodelovalo na naših izobraževalnih dogodkih

56

občin je dejavnost 50/50 razširilo tudi na druge javne stavbe

155

lokalnih strategij in

26

izobraževalnih strategij vključuje koncept 50/50

41

pobud na ravni EU podpira mrežo 50/50

29

projektnih opazovalcev redno sledi projektu in aktivnostim

408

lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti je bilo pozvanih, da v svoje strategije vključijo koncept 50/50

797

ljudi je sodelovalo v 50/50 promocijskih dogodkih

EURONET 50/50 MAX…

… namen projekta je spodbuditi prihranke energije v javnih stavbah z implementacijo metodologije 50/50 v 500 šol in skoraj 50 drugih javnih zgradb v 13 državah EU. Metodologija 9-ih korakov ozavešča uporabnike in jih aktivno vključuje v ukrepe varčevanja z energijo. Prihranki energije so tako plod skupnih ukrepov uporabnikov stavb in lokalnih oblasti, ki plačujejo račune za elektriko.

… eden od ciljev je tudi razširiti mrežo 50/50 tako na nacionalni kot evropski ravni, z namenom spodbuditi še več lokalnih oblasti, da implementirajo koncept 50/50 v njihove javne zgradbe.

… je nadaljevanje zelo uspešnega projekta EURONET 50/50 v okviru katerega je bila na 50 šolah implementirana metodologije 50/50 in je prejel glavno nagrado Evropskega tedna trajnostne energije v letu 2013! V okviru novega projekt bomo mrežo 50/50 razširili širom Evrope in metodologijo implementirali v nove šole in druge javne zgradbe.

… začel se je aprila 2013 in bo trajal tri leta. Projekt podpira Evropska komisija in je podprt s strani programa Inteligentna Energija za Evropo .