EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

EURONET 50/50 MAX…

… projekta mērķis ir mobilizēt enerģijas ietaupījumus sabiedriskajās ēkās izmantojot 50/50 ideju 500 skolās un aptuveni 50 citās sabiedriskajās ēkās 13 ES valstīs. Deviņu soļu metodika paaugstina ēkas lietotāju izpratni par enerģijas izmantošanu un aktīvi iesaista viņus enerģijas taupīšanas pasākumos. Iegūtie finansiālie labumi tiek vienlīdzīgi sadalīti starp ēku lietotajiem un vietējam pašvaldībām, kas sedz enerģijas rēķinus.

50/50 iniciatīva tiks plaši izplatīta Eiropas un nacionālā mērogā, lai veicinātu vietējās pašvaldības īstenot enerģijas taupības pasākumus savās ēkās.

… EURONET 50/50 projekta turpinājums būs veiksmīgs, jo 50/50 iniciatīva ir pārbaudīta vairāk nekā 50 Eiropas skolās un saņēma par veiksmīgu realizāciju European Sustainable Energy Award 2013. Pateicoties 50/50 max projekta mājas lapai, informācija būs pieejama visā Eiropā un stimulēs pievienoties iniciatīvai vēl vairāk skolas un sabiedriskās ēkas.

…Projekts sākas 2013.gada aprīlī un ilgs trīs gadus. Projektu atbalsta Eiropas Komisija caur Intelligent Energy Europe (IEE) programmu.