EURONET 50/50 MAX
lukuina

525

Ala- ja yläkoulua

13

Euroopan maasta toteuttaa 50/50 -metodia

98 891

oppilasta ja

7 038

opettajaa työskentelee säästääkseen vähintään

8%

koulunsa käyttämästä energiasta

109

Euroopan kuntaa käyttää 50/50 –työkaluja ja

84

niistä osallistuivat koulutustilaisuuksiimme

56

kuntaa laajentaa 50/50 –toimintaa myös muihin julkisiin rakennuksiin

155

paikallista strategiaa ja

26

opetusstrategiaa sisältävät 50/50 -konseptin

41

EU-tason aloitetta tukee 50/50 -verkostoa

29

projektitarkkailijaa seuraa säännöllisesti projektia ja sen aktiviteetteja

408

paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen viranomaiseen otettiin yhteyttä 50/50 –konseptin sisällyttämiseksi niiden strategioihin

797

henkilöä on osallistunut 50/50 –hankkeen tiedotustilaisuuksiin

EURONET 50/50 MAX…

…-projektin tavoite on aikaansaada energiasäästöä julkisissa rakennuksissa ottamalla 50/50 -menetelmä käyttöön yli 500 koulussa ja lähes 50 muussa julkisessa rakennuksessa 13:ssa eri EU-maassa. 9-vaiheinen menetelmä lisää rakennuksia käyttävien henkilöiden energiatietoisuutta ja liittää heidät aktiivisesti mukaan energiansäästötoimintaan. Menetelmän käytön myötä koituvat taloudelliset säästöt jaetaan tasapuolisesti rakennusten käyttäjien ja energialaskut maksavan kunnan kesken.

levittää 50/50 -konseptia laajasti sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Tarkoituksena on kannustaa paikallisia viranomaisia käyttämään 50/50 -menetelmää omistamissaan rakennuksissa.

…on jatkumo erittäin onnistuneelle EURONET 50/50 projektille, joka testasi 50/50 -menetelmää yli 50 eurooppalaisessa koulussa, ja joka voitti Eurooppalaisen Kestävän Energian Palkinnon (European Sustainable Energy Award) vuonna 2013! Uuden projektin ansiosta 50/50 -verkosto laajenee koko Eurooppaan ja liittämään mukaan uusia kouluja ja muita julkisia rakennuksia.

…aloitettiin huhtikuussa vuonna 2013 ja kestää kolme vuotta. Projektia tukee Euroopan Komissio Intelligent Energy Europe (IEE) -ohjelman kautta. Projektin muita rahoittajia ovat Iin Energia sekä Vaasan yliopisto.