EURONET 50/50 MAX
lukuina

525

Ala- ja yläkoulua

13

Euroopan maasta toteuttaa 50/50 -metodia

98 891

oppilasta ja

7 038

opettajaa työskentelee säästääkseen vähintään

8%

koulunsa käyttämästä energiasta

109

Euroopan kuntaa käyttää 50/50 –työkaluja ja

84

niistä osallistuivat koulutustilaisuuksiimme

56

kuntaa laajentaa 50/50 –toimintaa myös muihin julkisiin rakennuksiin

155

paikallista strategiaa ja

26

opetusstrategiaa sisältävät 50/50 -konseptin

41

EU-tason aloitetta tukee 50/50 -verkostoa

29

projektitarkkailijaa seuraa säännöllisesti projektia ja sen aktiviteetteja

408

paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen viranomaiseen otettiin yhteyttä 50/50 –konseptin sisällyttämiseksi niiden strategioihin

797

henkilöä on osallistunut 50/50 –hankkeen tiedotustilaisuuksiin

Learning by doing and learning by playing are one of the top priorities of the EURONET 50/50 MAX project. We believe that this form of education allows students to acquire new knowledge in the field of energy, energy saving and climate protection in an easy and pleasant way. In the same time it encourages them to look for additional information themselves.

Answering this need, we published here a series of different educational games and plays, that may be used during work with the kids and youth. They are adapted to different age groups and raise many important issues related to energy. Part of the games was developed by us and part was prepared in the framework of other interesting educational projects raising children's environmental awareness and engaging them in climate protection activities. We would like to thank the authors for allowing us to publish them here!

We would also like to draw your attention to the very interesting games and plays prepared by the kids participating in the EURONET 50/50 MAX project. They prove that energy teams' members are very familiar with the issues related to energy and climate protection.

Access the games and play with us!