EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Edukacja poprzez zabawę stanowi jeden z najważniejszych priorytetów projektu EURONET 50/50 MAX. Wierzymy, iż taka forma nauki pozwala przyswajać wiedzę na tematy związane z energią, jej efektywnym wykorzystaniem oraz ochroną klimatu i środowiska w łatwy i przyjemny sposób, jednocześnie skłaniając uczniów do indywidualnych poszukiwań nowych informacji.

Odpowiadając na tą potrzebę zamieściliśmy tu szereg gier i zabaw edukacyjnych, które można wykorzystać podczas pracy z dziećmi. Są one dostosowane do różnych grup wiekowych i poruszają wiele istotnych kwestii związanych z energią. Część gier została opracowana przez nas, a część w ramach innych projektów edukacyjnych uczących dzieci i młodzież szacunku do otaczającego nas środowiska i jego ochrony. Ich autorom serdecznie dziękujemy!

Na szczególna uwagę zasługują niezwykle ciekawe gry i zabawy przygotowane przez uczniów uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 MAX. Dowodzą one, że są oni z tematyką energii i ochrony klimatu prawdziwie za pan brat.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!