EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

W ramach projektu EURONET 50/50 MAX planujemy wiele interesujących wydarzeń, które pozwolą Ci dowiedzieć się więcej na temat metodologii 50/50, oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych, sposobów podnoszenia świadomości energetycznej uczniów i innych użytkowników budynków itp. Wydarzenia te będą też stanowiły wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń, pomysłów i informacji z innymi gminami, szkołami i organizacjami podejmującymi wysiłki na rzecz redukcji zużycia energii poprzez zmianę zachowań i nawyków ludzi.

Poniżej wyszczególnione zostały najważniejsze wydarzenia planowane podczas realizacji projektu:

  • spotkania partnerów projektu,
  • spotkania twinningowe pomiędzy doświadczonymi i nowymi partnerami,
  • konferencja inaugurująca realizację projektu w Brukseli,
  • szkolenia dla przedstawicieli szkół i gmin należących do Sieci 50/50,
  • szkolenia dla przedstawicieli innych niż szkoły budynków publicznych należących do Sieci 50/50,
  • coroczne krajowe konferencje, gromadzące przedstawicieli szkół i innych budynków publicznych wdrażających metodologię 50/50, które będą stanowiły okazję do promocji osiągnięć utworzonych zespołów ds. energii oraz wymiany doświadczeń i pomysłów związanych z realizacją koncepcji 50/50,
  • spotkania (osobiste lub wirtualne) z kluczowymi partnerami (władze krajowe i regionalne, agencje energetyczne, organizacje pozarządowe wspierające edukację ekologiczną itd.), którzy mogą pomóc w szerokim rozpowszechnieniu i zastosowaniu koncepcji 50/50,
  • konferencja końcowa projektu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat organizowanych przez nas wydarzeń (nadchodzących lub już zakończonych), zajrzyj do odpowiednich zakładek!