EURONET 50/50 MAX
lukuina

525

Ala- ja yläkoulua

13

Euroopan maasta toteuttaa 50/50 -metodia

98 891

oppilasta ja

7 038

opettajaa työskentelee säästääkseen vähintään

8%

koulunsa käyttämästä energiasta

109

Euroopan kuntaa käyttää 50/50 –työkaluja ja

84

niistä osallistuivat koulutustilaisuuksiimme

56

kuntaa laajentaa 50/50 –toimintaa myös muihin julkisiin rakennuksiin

155

paikallista strategiaa ja

26

opetusstrategiaa sisältävät 50/50 -konseptin

41

EU-tason aloitetta tukee 50/50 -verkostoa

29

projektitarkkailijaa seuraa säännöllisesti projektia ja sen aktiviteetteja

408

paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen viranomaiseen otettiin yhteyttä 50/50 –konseptin sisällyttämiseksi niiden strategioihin

797

henkilöä on osallistunut 50/50 –hankkeen tiedotustilaisuuksiin

Monia kiinnostavia tapahtumia on suunnitteilla EURONET MAX 50/50 -projektin tiimoilta. Nämä tapahtumat antavat mahdollisuuden saada lisää tietoa 50/50 –menetelmästä, energiansäästöstä kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa sekä tavoista, joilla lisätä rakennusten käyttäjien tietoisuutta jne. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja tietoa muiden organisaatioiden kanssa, joiden tavoitteena on vähentää energiankulutusta muuttamalla ihmisten tapoja ja käytösmalleja. Seuraavassa on luettelo suuri mmista tapahtumista, jotka on suunniteltu projektin ajalle:

  • Projektipartnereiden tapaamiset,
  • Uusien ja jo 50/50 –kokemusta omaavien projektipartnereiden tapaamiset
  • Alkukonferenssi Brysselissä, jossa esitellään ensimmäisen EURONET 50/50 -projektin tulokset
  • Koulutustapaamisten järjestäminen 50/50 -verkostossa mukana olevien koulujen ja kuntien edustajille
  • Koulutustapaamisia 50/50 -verkostossa mukana oleville muiden kuin koulurakennusten edustajille
  • Vuosittaiset 50/50 -tapahtumat koulujen ja muiden rakennusten sidosryhmien kesken, joissa on mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia 50/50 -menetelmän käyttöönotosta.
  • kasvotusten tai virtuaalisesti järjestetyt tapaamiset ensisijaisten sidosryhmien kanssa (kansalliset ja alueelliset viranomaiset, energiavirastot jne.), liittyen 50/50 –konseptin strategiseen lanseeraukseen,
  • Projektin loppukonferenssi

Lisää tietoa tulevista ja menneistä tapahtumista löytyy verkkosivuiltamme.