EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

EURONET 50/50 MAX ietvaros tiek plānoti daudz interesanti pasākumi, kuri dod unikālu iespēju uzzināt vairāk par 50/50 iniciatīvu, enerģijas taupīšanu skolās un citās sabiedriskās ēkās. Tāpat arī kā uzlabot ēkas lietotāju attieksmi pret enerģijas lietošanu u.c.

Zemāk ir plānoto notikumu saraksts projekta īstenošanas laikā:

  • Projekta partneru tikšanās.
  • Sadraudzības tikšanās starp partneriem “speciālistiem” un “iesācējiem”.
  • Iepazīstināšanas konference Briselē, kuras laikā iepazīstinās ar pirmā EURONET 50/50 projekta rezultātiem.
  • Mācību sesijas skolu un vietējo pašvaldību pārstāvjiem, kas iesaistīti 50/50 projektā.
  • Mācību sesijas sabiedrisko ēku pārstāvjiem, kas iesaistīti 50/50 projektā.
  • Gada 50/50 pasākumi ar ieinteresētam personām, kuru laikā viņi dalās ar pieredzi 50/50 iniciatīvas ieviešanā.
  • Face-to-face un/vai virtuālās tikšanās ar prioritāri ieinteresētajam personām (valsts un vietējās organizācijas, enerģētikas aģentūras u.c.).
  • Projekta nobeiguma konference.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu gaidāmajiem vai pagājušajiem pasākumiem, lūdzu, apmeklējiet īpašu mājas lapas sadaļu!