EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

Location: Vaasa (Finland)

Date: 19-20 February 2015

The 4th project meeting has come to an end. For the two busy days the project partners discussed activities and achievements of schools and other public buildings implementing the 50/50 methodology, as well as debated on the barriers faced and possible ways of overcoming them. They also brainstormed together to disseminate the 50/50 concept among other countries, regions and municipalities, engaging new buildings in this common effort to save energy and join global fight against climate change. This time the meeting took place in Vaasa - a picturesque Finnish city!

HuelvaVieta: Huelva (Spānija)

Datums: 3.-4. Jūlijs, 2014

Tikšanas notiks 2014.gada 3. un 4. jūlijā Huelva (Spānija). Partneri apspriedīs Euronet 50/50 MAX īstenošanu 500 Eiropas skolās un gandrīz 50 citās sabiedriskajās ēkās. Tiks analizēta valsts un vietējo iestāžu iesaistīšana iniciatīvas ieviešanas paplašināšanā.

WiedenVieta: Vīne (Austrija)

Datums: 7.-8. novembris, 2013

2013.gada 7. un 8.novembrī EURONET 50/50 MAX projekta partneri pulcējās Vīnē, lai apspriestu sasniegumus un tuvākās nākotnes uzdevumus. Lielākā sanāksmes daļa tiks veltīta skolu un sabiedrisko ēku atlasei, kas piedalīsies 50/50 iniciatīvas īstenošanā un kādas metodes var būt izmantotas, lai iesaistītu ēku „iedzīvotājus” enerģijas taupīšanas procesos. Partneri apsprieda izstrādāto metodiskos norādījumus un mācību materiālus, kurus var izmantot skolās un sabiedriskajās ēkās, kas ir iesaistītas 50/50 projektā. Tāpat arī veidus kā veicināt valsts iestādes un organizācijas iekļaut iniciatīvu savas attīstības stratēģijā..

IMG 3746Vieta: Krakova (Polija)

Datums: 26.-27.septembris, 2013

Vairāk nekā 100 cilvēku piedalījās oficiālajā projekta EURONET 50/50 MAX atklāšanas konferencē. Dalībnieku vidū bija pārstāvji no vietējām pašvaldībām un skolām, kas ir iesaistītas projektā, kā arī citu valsts institūciju pārstāvji.

Vieta: Brisele (Beļģija)

Datums: 14 maijs, 2013

Pirmā EURONET 50/50 MAX partneru tikšanās bija apvienota ar konferenci „Lietotāju iedrošināšana un stimulēšana enerģijas taupīšanai ” Prezentāciju sniedza Eiropas Komisijas EACI pārstāvji, kas darbojas Ilgtspējīgas enerģētikas, izglītības un kultūras programmā un Pilsētu mēru pakta biroja pārstāvis, kas iezīmēts ar ieguldījumu projekta Eiropas klimata un enerģētikas mērķu sasniegšana. Vēlāk dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 50/50 pieredzi, kas sekmīgi īstenota visā Eiropā. Pieredze no Hamburgas pilsētas bija īpaši interesanta, jo Hamburga bija pirmā pilsēta, kurā tika ieviesta 50/50 iniciatīva. Citas labākās prakses uzrādīja Cornellà Padome un skola (Länsimetsän koulu), kuru prezentācijas bija ļoti iedvesmojošas!

EURONET 50 50 MAX project consurtiumVieta: Brisele (Beļģija)

Datums: 13.-14. maijs, 2013

2013.gada 13.un 14.maijā pārstāvji no 16 organizācijām, kuras darbojas ilgtspējīgas enerģijas izglītības jomā, pulcējas Briselē, kur notika EURONET 50/50 MAX projekta Kick-off tikšanās. Projekta mērķis ir mobilizēt enerģijas ietaupījumu sabiedriskajās ēkās, īstenojot 50/50 metodiku 500 skolās un 50 citās sabiedriskās ēkās 13 ES valstīs. Deviņu soļu metodika palielina ēku lietotāju izpratni par enerģiju un aktīvi iesaista viņus enerģijas taupīšanas pasākumos. Sasniegtie finanšu ieguvumi tiks vienlīdzīgi sadalīti starp ēkas lietotājiem un vietējo pašvaldību, kas apmaksā enerģijas rēķinus.

Tikšanās laikā projekta partneri iepazinās un apsprieda nākotnes uzdevumus un gaidāmos rezultātus. Tuvāko trīs gadu laikā katrs sava valstī iesaistīs skolas un sabiedriskas ēku pārvaldniekus energotaupīšanas pasākumos, nodrošinot tos ar mācību un metodisko atbalstu. Tiks arī reklamēta 50/50 iniciatīva, lai veicinātu plašāku valsts iestāžu un organizāciju iesaistīšanu saudzīgas enerģijas pasākumos.