EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

Location: Riga (Latvia)

Date: 29-30 September 2015

The 5th project meeting is coming soon! This time the partners will meet in Riga, where they will share their latest successes and best practices developed by schools and other public buildings participating in EURONET 50/50 MAX. They will also plan their future activities, focusing on the strategic roll out of the 50/50 concept to encourage other educational, regional and local authorities to include it in their strategies. The partners will also plan the project final conference in Brussels (visit our website regularly to learn more about this interesting event!), as well as debate how to further support members of the 50/50 network to help them achieve even greatest results in terms of energy saving and CO2 reduction in the second year of implementation of the 50/50 methodology.