EURONET 50/50 MAX
lukuina

525

Ala- ja yläkoulua

13

Euroopan maasta toteuttaa 50/50 -metodia

98 891

oppilasta ja

7 038

opettajaa työskentelee säästääkseen vähintään

8%

koulunsa käyttämästä energiasta

109

Euroopan kuntaa käyttää 50/50 –työkaluja ja

84

niistä osallistuivat koulutustilaisuuksiimme

56

kuntaa laajentaa 50/50 –toimintaa myös muihin julkisiin rakennuksiin

155

paikallista strategiaa ja

26

opetusstrategiaa sisältävät 50/50 -konseptin

41

EU-tason aloitetta tukee 50/50 -verkostoa

29

projektitarkkailijaa seuraa säännöllisesti projektia ja sen aktiviteetteja

408

paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen viranomaiseen otettiin yhteyttä 50/50 –konseptin sisällyttämiseksi niiden strategioihin

797

henkilöä on osallistunut 50/50 –hankkeen tiedotustilaisuuksiin

Tervetuloa 50/50 -kirjastoon! Täältä löydät kiinnostavia projektipartnereiden kokoamia asiakirjoja ja linkkejä. Asiakirjoihin sisältyy:

  • Tiedottamiseen liittyviä asiakirjoja, joita voitte käyttää tiedottaessanne osallistumisestanne EURONET 50/50 -projektiin ja joiden avulla voitte kannustaa muita organisaatioita liittymään 50/50 -verkostoon,
  • Ohjeita, jotka auttavat 50/50 -menetelmän käyttöönotossa koulussa ja/tai muissa rakennuksissa,
  • Koulutusmateriaaleja ja työkaluja, jotka tukevat työskentelyä energiatiimin kanssa,
  • 50/50 -verkoston jäsenten esimerkkejä hyvistä käytänteistä
  • linkkejä muille energiansäästöön liittyville verkkosivuille