EURONET 50/50 MAX
lukuina

525

Ala- ja yläkoulua

13

Euroopan maasta toteuttaa 50/50 -metodia

98 891

oppilasta ja

7 038

opettajaa työskentelee säästääkseen vähintään

8%

koulunsa käyttämästä energiasta

109

Euroopan kuntaa käyttää 50/50 –työkaluja ja

84

niistä osallistuivat koulutustilaisuuksiimme

56

kuntaa laajentaa 50/50 –toimintaa myös muihin julkisiin rakennuksiin

155

paikallista strategiaa ja

26

opetusstrategiaa sisältävät 50/50 -konseptin

41

EU-tason aloitetta tukee 50/50 -verkostoa

29

projektitarkkailijaa seuraa säännöllisesti projektia ja sen aktiviteetteja

408

paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen viranomaiseen otettiin yhteyttä 50/50 –konseptin sisällyttämiseksi niiden strategioihin

797

henkilöä on osallistunut 50/50 –hankkeen tiedotustilaisuuksiin

Yksi EURONET 50/50 MAX -projektin päätehtävistä on 50/50 -konseptin toimivuuden selvittäminen muissakin julkisissa rakennuksissa kuin kouluissa. Kaikkiaan 48 julkista rakennusta – kaupungintaloja, urheiluhalleja, museoita, kirjastoja ja monia muita rakennuksia – on mukana testaamassa 50/50 -menetelmän tehokkuutta ja potentiaalia niissä.

Jos edustatte tällaista rakennusta, löydätte näiltä sivuilta myös hyödyllisiä ohjeita, jotka auttavat 50/50 -menetelmän toteutuksessa. Projektipartnerit valmistelevat näitä ohjeita parhaillaan, mutta jo nyt voit lukea Montmelón kunnassa (Espanja) sijaitsevien kahden rakennuksen kokemuksista. Kyseiset rakennukset olivat ensimmäiset 50/50 -menetelmän käyttöön ottaneet julkiset rakennukset ja ne innoittivat laajentamaan kokeilua myös muihin rakennuksiin.