EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Koncepcja 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania w nich energią oraz nauczenie ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania, a także podział uzyskanych przez nich oszczędności finansowych pomiędzy nich a podmiot finansujący rachunki za energię.

Spektakularny sukces realizacji tej metodologii w ramach projektów EURONET 50/50 i EURONET 50/50 MAX (w latach 2009-2016) potwierdziło utworzenie ogólnoeuropejskiej, wciąż rozrastającej się sieci centrów edukacyjnych, zrzeszającej obecnie ponad 550 szkół i 50 innych budynków użyteczności publicznej, w tym ponad 150 szkół z Polski. 36 z nich z woj. pomorskiego - z Gdyni, Kobylnicy, Krokowej, Malborka, Rumi, Sopotu, Słupska, Sztumu i Ustki, w czerwcu 2016 r. przystąpiło wspólnie do realizacji kampanii pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej metodologii 50/50.

Oczywisty wpływ człowieka na klimat jednoznacznie potwierdził Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) w swoim ostatnim, piątym raporcie podsumowującym obecne i przewidywane zmiany klimatu (2014). IPCC podkreśla, że obserwowane obecnie globalne ocieplenie, będące rezultatem przede wszystkim skumulowanych emisji CO2, ma charakter trwały, a jego główną przyczyną jest ingerencja człowieka w środowisko naturalne. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowią kluczowy element strategii Unii Europejskiej. W odpowiedzi na wyzwania związane z koniecznością ochrony klimatu UE inwestuje w rozwój nowych i odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie wspiera racjonalizację jej zużycia. Choć pojęcie to do niedawna było rozpatrywane głównie w kontekście lepszego wykorzystania energii dzięki zastosowaniu coraz bardziej efektywnych technologii, nie bez znaczenia są również oszczędności energii, które można uzyskać dzięki zmianom w świadomości i postawach konsumentów. Dodatkowo kluczową rolę edukacji energetycznej podkreśla fakt, iż wykorzystanie wydajnych energetycznie technologii będzie miało ograniczone znaczenie, jeśli użytkownicy nie będą przekonani do ich stosowania. 

15 kwietnia 2016 r. w Częstochowie, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 21 świętowaliśmy 2 rok realizacji projektu EURONET 50/50 MAX w 12 szkołach z tego miasta. Ponad 150 uczniów i prawie 20 nauczycieli wzięło udział w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy. Spotkanie uroczyście rozpoczęła Pani Bożena Herbuś, Inżynier Miejski Miasta Częstochowy. 

Zapraszamy do lektury artykułu na temat projektu pt. „Jak ograniczać zużycie energii w domach, w szkole i w innych jasielskich instytucjach?” przygotowanego przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle oraz ich opiekuna, Pana Piotra Nosala, których do podjęcia własnych badań zainspirowała praca szkolnego zespołu ds. energii. Uczniowie przeprowadzili wywiady dotyczące zużycia energii w szkole i poza nią, odwiedzili wiele ciekawych miejsc oraz zdobyli mnóstwo informacji na temat energii, jej źródeł i sposobów oszczędzania. Wiedzy tej nie planują zachować tylko dla siebie, wręcz przeciwnie. A wszystkie zdobyte informacje wykorzystają teraz w praktyce! O ich wielkiej energetycznej przygodzie i ambitnych planach na przyszłość możesz przeczytać tutaj. Czytaj dalej…

Uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie wzięli aktywny udział w projekcie edukacyjnym pn. „Co możemy zrobić dla przyrody”, którego celem było wykazanie, jak wiele dla przyrody może zrobić jednostka, czyli przeciętny człowiek. Działania były ukierunkowane na wskazanie sposobów oszczędzania energii i wody oraz właściwego korzystania z energii elektrycznej. Drugi obszar działania był natomiast związany ze zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów i ich ponownym wykorzystaniem.

Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością podczas pracy. Przygotowali ankiety, dzięki którym zebrali informacje o sposobach wykorzystywania energii oraz jej oszczędzania. Ciekawym elementem projektu były też krótkie filmiki, przedstawiające możliwości ponownego wykorzystania odpadów.

Z przygotowanych przez uczniów plakatów oraz makiet została stworzona wystawa na szkolnym korytarzu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć poniżej!

Autor: Marzena Myszakowska; Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie

 

Rok 2015 zmierza ku końcowi i słoweńskie szkoły z niecierpliwością czekają na informację, ile energii udało im się zaoszczędzić tym razem. Agencja KSSENA, która koordynuje realizację projektu na poziomie kraju, wyliczyła już oszczędności osiągnięte w 2014 r., a uzyskane wyniki przekroczyły wszelkie oczekiwania! Średnio słoweńskie szkoły zaangażowane w projekt (a jest ich 30) ograniczyły zużycie energii o 5,8 %. Oznacza to, że każda placówka zużyła o około 22 000 kWh energii mniej niż w poprzednich latach i zaoszczędziła średnio 2 450 EUR! Co równie motywujące, w efekcie emisja dwutlenku węgla do atmosfery spadła o 234 ton. Brawo!

Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Čáslavicach (region Wysoczyna) za bardzo ważne uważają możliwie jak najszersze rozpowszechnienie idei oszczędzania energii oraz zapewnienie kontynuacji działań podjętych przez zespół ds. energii przez następnych uczniów. Dlatego też jednym z zadań członków zespołu jest przekazanie wiedzy na temat energii oraz doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu EURONET 50/50 MAX swoim młodszym kolegom i koleżankom. Uczniowie dziewiątej klasy (15 lat), którzy pod koniec semestru letniego opuszczą szkołę, odwiedzają młodsze klasy (dzieci w wieku ok. 10 lat) i opowiadają im o swojej pracy w zespole, podejmowanych działaniach na rzecz zbadania i ograniczenia zużycia energii, jak również demonstrują wykorzystywane przez siebie urządzenia pomiarowe. Pod koniec tych „lekcji”, starsi uczniowie zapraszają młodszych do udziału w jednym ze spotkań zespołu ds. energii. Młodsi uczniowie przychodzą z wizytą i zwykle już zostają. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami - odbywająca się pod nadzorem, ale bez bezpośredniego zaangażowania nauczycieli - jest najlepszym sposobem na nawiązanie nowych relacji oraz zachęcenie nowych uczniów do włączenia się w projekt i zainteresowania tematem ochrony środowiska. Działanie to wspiera niezależność uczniów oraz pomaga zaszczepić w nich ideę efektywności energetycznej i oszczędzania energii.

Tak więc, najpierw partnerzy projektu uczą i angażują nauczycieli, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazują uczniom, a ci z kolei przekazują pałeczkę swoim młodszym kolegom, którzy nie brali udziału w projekcie od samego początku.

Wdrażanie metodologii 50/50 w cypryjskich szkołach nabiera rozpędu. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego, tj. w kwietniu i maju 2015 r., CEA zorganizowała spotkania z przedstawicielami 9 szkół podstawowych biorących udział w projekcie. W ich trakcie dokładnie omówiono zadania stojące przed szkołami i powołanymi w nich zespołami ds. energii, a nauczyciele uzyskali wiele przydatnych wskazówek dotyczących pracy z dziećmi. Otrzymali oni także zestawy materiałów i narzędzi edukacyjnych (tzw. e-packi), które mają im pomóc w realizacji projektu. W skład zestawu wchodzą poradniki („Oszczędzanie energii w szkołach” i „Projekt 50/50 krok po kroku”), urządzenia pomiarowe, czapeczki i t-shirty z logo projektu, broszurka ze scenariuszami lekcji, gra planszowa oraz naklejki i plakaty ze wskazówkami, jak oszczędzać energię.

 

Bezpośrednio w projekt zaangażowanych jest 40 nauczycieli i 136 uczniów, lecz jego oddziaływanie ma o wiele szerzy zakres -szacuje się, że pośrednio działaniami projektowymi objęte jest aż 1 900 osób! W spotkaniach tematycznych udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele koordynujący projekt, a w niektórych przypadkach także uczniowie z powołanych w szkołach zespołów ds. energii. Przedstawiciele CEA dokładnie objaśnili uczestnikom, na czym polega metodologia 50/50 i jak realizować kolejne jej kroki, a także jak używać otrzymanych urządzeń pomiarowych. Omówili oni również zawartość broszurki edukacyjnej i przygotowane scenariusze lekcji, aby nauczycielom było łatwiej pracować z tymi materiałami. Przed spotkaniem szkoły zostały poproszone o zebranie i przygotowanie rachunków za energię elektryczną i cieplną, które później zostaną wykorzystane do wyliczenia oszczędności energii uzyskanych dzięki wysiłkom podjętym przez zespoły ds. energii.

Poproszeni o opinię nauczyciele bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat projektu, co dobrze rokuje na przyszłość! Podkreślili oni, że otrzymane zestawy materiałów i narzędzi edukacyjnych znacznie ułatwią im pracę z dziećmi. Uczniom natomiast bardzo podobały się urządzenia pomiarowe, plakaty i inne otrzymane gadżety. Dzięki spotkaniom i zorganizowanym w ich ramach prezentacjom i dyskusjom dyrektorzy i nauczyciele lepiej poznali metodologię 50/50 i zobowiązali się zaangażować całą społeczność szkolną we wspólny wysiłek na rzecz ograniczenia zużycia energii.

 

 

Pierwszy rok wdrażania metodologii 50/50 w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej już się zakończył i teraz czas na jego ocenę! Zapytaliśmy przedstawicieli zaangażowanych placówek o ich doświadczenia, opinie i sugestie na przyszłość. Łącznie przygotowaliśmy dwa zestawy pytań - jeden przeznaczony dla nauczycieli, a drugi dla przedstawicieli pozostałych instytucji. Zostały one przetłumaczone na wszystkie języki projektu, a odpowiedzi zostały zebrane za pomocą internetowego kwestionariusza, co znacznie ułatwiło i przyspieszyło cały proces.

Łącznie 314 szkół i 12 innych instytucji wypełniło kwestionariusz, a ocena projektu okazała się bardzo pozytywna. Większość szkół uważa, że jest on interesujący i użyteczny, zarówno z punktu widzenia uczniów jak i nauczycieli. Respondenci wierzą, że projekt przynosi pozytywne rezultaty, a w jego efekcie wzrasta świadomość energetyczna i wiedza całej społeczności szkolnej, co z kolei prowadzi do zmiany nawyków związanych z wykorzystaniem energii. Nie brakuje jednak wyzwań, którym realizatorzy projektu muszą stawić czoła. Największym z nich jest znalezienie czasu na realizację zaplanowanych działań w ramach - raczej napiętego - harmonogramu pracy szkoły. Dni szkolne wypełnione są działaniami, podstawa programowa musi być realizowana, a szkoły uczestniczą również w innych ciekawych projektach, więc zadanie to nie jest łatwe. Sporym wyzwaniem - zwłaszcza w większych placówkach - jest również dotarcie z energooszczędnym przekazem do całej społeczności szkolnej i włączenie jej we wspólny wysiłek na rzecz ograniczenia zużycia energii. Nauczyciele jednak nie ustają w wysiłkach, by z powodzeniem wdrożyć poszczególne kroki metodologii 50/50, gdyż są przekonani, że temat oszczędzania energii i ochrony środowiska jest tak ważny, że należy znaleźć dla niego miejsce w programie pracy szkoły.

 

Feedback from schools

Doświadczenia i opinie przedstawicieli szkół

29 maja 2015 roku w Dąbrowie Górniczej świętowaliśmy pierwszy rok realizacji projektu EURONET 50/50 MAX, który realizowany jest w 28 szkołach tego miasta. Ponad 200 uczniów i prawie 30 nauczycieli wzięło udział w konkursie i warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Impreza towarzyszyła Dniom Dąbrowy Górniczej.

Spotkanie uroczyście rozpoczął Zastępca Prezydenta Miasta Henryk Zaguła, a także Marek Mrówka z Referatu Zarządzania Energią, który poinformował, że dąbrowskie szkoły zaoszczędziły niemal 500 tysięcy złotych dzięki ciężkiej i skrupulatnej pracy zespołów ds. energii.

Zapraszamy do galerii zwycięzców konkursu na najlepsze gry i zabawy edukacyjne projektu Euronet 50/50 MAX, w której umieściliśmy zdjęcia wyróżnionych i nagrodzonych uczestników. Wszyscy autorzy prac konkursowych zasługują na gratulacje za zaangażowanie. Laureaci z zespołów ds. energii wykazali się szczególną pomysłowością, kreatywnością oraz głębokim zrozumieniem potrzeby oszczędzania energii i wody.

Zaangażowanie w realizację projektu Euronet 50/50 MAX oprócz wiedzy i oszczędności pozwala zyskać także – jak widać – satysfakcję i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania.

Miło nam poinformować, iż rozstrzygnięty został konkurs na gry i zabawy edukacyjne projektu EURONET 50/50 MAX! Na konkurs zostało nadesłane ponad 200 niezwykle ciekawych i różnorodnych prac, których autorzy wykazali się ogromną kreatywnością i inwencją. Jury konkursu wnikliwie oceniło wszystkie prace biorąc pod uwagę ich zgodność z tematyką projektu, oryginalność, zaangażowanie uczniów w ich przygotowanie oraz estetykę wykonania. Zadanie wyboru najlepszych spośród tylu doskonałych prac było bardzo trudne. Ostatecznie jury wybrało 3 zwycięskie prace oraz wyróżniło 7 gier i zabaw. Wyniki konkursu zamieszczamy poniżej:

Laureaci konkursu oraz wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Wkrótce na stronie projektu pojawi się nowa zakładka, w której zamieszczone zostaną najciekawsze prace konkursowe – nie tylko te nagrodzone.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i gratulujemy doskonałych prac!

Poradnik_dla_szkolnych_woznych_i_administratorow_budynku_szkoly.pngWiele przydatnych wskazówek dotyczących tego, jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc uczniom w poznaniu jej sytuacji energetycznej znajdą Państwo w nowym poradniku projektu EURONET 50/50 MAX. Poradnik ten jest przeznaczony przede wszystkim dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku szkoły, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w projekcie 50/50 - jako osoby najlepiej znające budynek szkoły, jego system energetyczny i wykorzystywane urządzenia są w stanie pomóc uczniom zbadać, jak i gdzie w szkole jest wykorzystywana energia, jak również pomóc im we wdrożeniu energooszczędnych rozwiązań.

Woźni i administratorzy techniczni budynków szkolnych znajdą tu porady, jak zorganizować pracę ze szkolnym zespołem ds. energii, w tym jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły, jak skutecznie komunikować się z dziećmi oraz jak dokładnie omówić wszystkie rodzaje/źródła energii wykorzystywane w szkole i potrzebne do jej normalnego działania. Poradnik pomoże też przygotować się na ewentualne pytania ze strony uczniów.

Do lektury poradnika zapraszamy również nauczycieli zaangażowanych w projekt, którzy znajdą tu wiele przydatnych informacji, które mogą wykorzystać podczas pracy z dziećmi, w tym informacje na temat przykładowych, niskonakładowych środków oszczędzania energii oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych służących jak najczystszej i najefektywniejszej produkcji energii, które można omówić z członkami szkolnego zespołu ds. energii, aby poszerzyć ich wiedzę na ten temat. Warto o nich wiedzieć i pamiętać, choć sam projekt EURONET 50/50 MAX nie obejmuje większych inwestycji.

Facebook

Miło nam poinformować, że projekt EURONET 50/50 MAX jest już obecny na Facebooku i za pomocą jego polskiego i angielskiego profilu mogą Państwo śledzić nasze najciekawsze działania, jak również działania i osiągnięcia szkół i innych budynków użyteczności publicznej, które należą do europejskiej Sieci 50/50 i podjęły się ambitnego zadania ograniczenia zużycia energii poprzez zmianę zachowań korzystających z nich osób. Dołącz do nas nie tylko po to, aby uczyć się od innych, ale także aby dzielić się swoimi cennymi doświadczeniami i opiniami!

W projekt EURONET 50/50 MAX zaangażowanych jest już 500 szkół, 60 miast i gmin oraz 48 innych budynków użyteczności publicznej z 13 krajów UE. Każda i każdy z nich ma swoje własne doświadczenia i przemyślenia związane z edukacją energetyczną, oszczędzaniem energii oraz pracą z zespołem ds. energii. Skorzystaj z okazji, aby się czegoś od nich nauczyć, dać się zainspirować, a także podzielić się własnymi osiągnięciami, dobrymi praktykami i przydatnymi wskazówkami!

Link do polskiego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Euronet-5050-MAX-Polska/720621991338465

Link do angielskiego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/EURONETMAX

Mogą Państwo także śledzić dyskusje prowadzone w innych krajach uczestniczących w projekcie, za pośrednictwem krajowych profili, które dostępne są na poszczególnych wersjach językowych strony.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do naszej oszczędzającej energię społeczności!

Wprowadzenie uczniów w tematykę ochrony klimatu i oszczędzania energii jest jednym z najważniejszych etapów realizacji projektu EURONET 50/50 MAX. Członkowie zespołu ds. energii a także pozostali uczniowie podczas lekcji i zajęć dodatkowych zdobywają wiedzę na temat form energii, zmian klimatycznych, efektu cieplarnianego, oszczędności energii i wody, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Ciekawych i skutecznych sposobów na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów jest wiele. W niniejszym artykule jako przykład prezentujemy projekt pn. „Odpowiedzialny konsument, czyli jak człowiek gospodaruje zasobami energii i wody oraz odpadami” realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie.

Chrisdesign green comic egg

Źródło: openclipart.org
Autor: Chrisdesign

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na gry i zabawy edukacyjne projektu EURONET 50/50 MAX, organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Konkurs jest skierowany do wszystkich zespołów ds. energii uczestniczących w realizacji projektu na terenie Polski.

Zachęcamy do zgłaszania prac konkursowych (w języku polskim i angielskim) w następujących kategoriach:

  1. naklejki zachęcające do oszczędzania energii/wody, komiksy, plakaty;
  2. krzyżówki, kalambury, gry planszowe;
  3. gry multimedialne, opisy gier lub zabaw dydaktycznych związanych z tematyką projektu EURONET 50/50 MAX.

W dniu 7 października 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyły się 2. warsztaty projektu EURONET 50/50 MAX, poświęcone praktycznym aspektom oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych oraz wdrażania w nich innowacyjnej metodologii 50/50. Warsztaty były skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych i szkół (nauczycieli oraz administratorów technicznych budynków szkolnych) zaangażowanych w projekt, jak również do innych osób zainteresowanych tematyką projektu. Łącznie wzięło w nich udział ponad 150 osób.

Otwarcia spotkania dokonała Pani Maria Stankiewicz, Doradca Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które koordynuje realizację projektu w Polsce. Pani Stankiewicz krótko przedstawiła działalność Stowarzyszenia oraz zapowiedziała konkurs na najciekawsze gry edukacyjne poświęcone problematyce oszczędzania energii i ochrony klimatu. Do konkursu zaproszone zostały zespoły ds. energii utworzone w szkołach należących do Sieci 50/50, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły konkursu i regulamin zostaną wkrótce opublikowane na stronie projektu: www.euronet50-50max.eu.

6W dniach od 10 lutego do 18 lutego 2014 r. pracownicy Biura Inżyniera Miejskiego: Aneta Myga i Artur Jacewicz przeprowadzili przeglądy energetyczne w częstochowskich szkołach uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 MAX. 

 

  

 

Wizyta w każdej ze szkół składała się z trzech części:

  • pierwszą częścią było spotkanie w salach lekcyjnych, podczas którego zaprezentowano uczniom i ich opiekunom założenia projektu EURONET 50/50 MAX. Uczestnicy prelekcji dowiedzieli się, jak krok po kroku wdrożyć metodologię 50/50 i włączyć całą społeczność szkolną w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii. Wprowadzono też uczniów w tematykę ochrony klimatu, oszczędzania energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w szkole i w domu.
  • po prelekcji już tylko zespół ds. energii, któremu towarzyszyli nauczyciel - opiekun zespołu, szkolny konserwator oraz przedstawiciele Biura Inżyniera Miejskiego, zwiedził węzeł ciepłowniczy oraz zapoznał się z systemem grzewczym funkcjonującym w każdej ze szkół.
  • na zakończenie spotkania uczniowie wykonywali pomiary temperatury i natężenia światła w wybranych pomieszczeniach szkolnych za pomocą termometru i luksomierza otrzymanych w ramach projektu EURONET 50/50 MAX.

Lista częstochowskich szkół uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 MAX, w których zostały przeprowadzone przeglądy energetyczne

Prezentacja wykonana przez SP nr 31 w Częstochowie

W chwili obecnej partnerzy projektu EURONET 50/50 MAX są zajęci wyborem szkół i budynków pozaszkolnych, w których w ramach projektu wdrożona zostanie metodologia 50/50. Nasze zadanie nie jest łatwe, gdyż mamy zaangażować 500 nowych szkół i blisko 50 innych budynków publicznych, lecz zainteresowanie koncepcją 50/50 jest bardzo duże i coraz więcej instytucji decyduje się dołączyć do Sieci 50/50.

Aby pomóc nowym członkom sieci zrealizować projekt 50/50, organizujemy serię krajowych szkoleń / sesji informacyjnych, podczas których szczegółowo omawiane są różne aspekty projektu. Uczestnicy tych wydarzeń dowiadują się m.in. jak krok po kroku wdrożyć metodologię 50/50 oraz jak wyliczyć osiągnięte w ten sposób oszczędności. Zapoznają się także z treścią modelowych umów o współpracy, zawieranych pomiędzy szkołą (lub zarządcą innego budynku publicznego) a gminą w celu wspólnej realizacji projektu, jak również z zasadami sporządzania okresowych sprawozdań na temat zrealizowanych działań. Wkrótce znajdziesz tu więcej informacji na temat szkoleń zorganizowanych w różnych krajach.

Jeżeli jeszcze nie bierzesz udziału w projekcie, lecz jesteś zainteresowany (-a) wprowadzeniem metodologii 50/50 w swoim budynku lub budynkach, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odbior nagrody dla projektu EURONET 50 50

Miło nam poinformować, iż pierwsza edycja projektu EURONET 50/50, realizowana w latach 2009-2012, została uhonorowana Europejską Nagrodą w dziedzinie Zarównoważonej Energii 2013 w kategorii “Edukacja”! Nagroda jest corocznie przyznawana przez Komisję Europejską, aby wyróżnić i wypromować najlepsze inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój energetyczny Europy. W tym roku o nagrodę ubiegały się aż 244 projekty, więc konkurencja była na prawdę duża!

Ceremonia rozdania nagród odbyła się 24 czerwca 2013 r. w Brukseli, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Nagrodę dla projektu EURONET 50/50 odebrali przedstawiciele Rady Prowincji Barcelona (koordynator projektu) oraz Włoskiej Lokalnej Agencji ds. Energii i Środowiska, Niemieckiego Niezależnego Instytutu ds. Środowiska oraz Regionu Kreta (partnerzy projektu).

Przyznana nagroda dowodzi, iż projekt EURONET 50/50 zakończył się prawdziwym sukcesem, a metodologię 50/50 warto dalej promować wśród europejskich samorządów lokalnych i regionalnych, szkół i innych budynków publicznych. Jesteśmy przekonani, iż z tak dobrym początkiem nowy projekt EURONET 50/50 MAX przyniesie jeszcze bardziej imponujące rezultaty!

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniach 13-14 maja 2013 roku w Brukseli (BE) miała miejsce oficjalna inauguracja projektu EURONET 50/50 MAX, który ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i ok. 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE.

13 maja odbyła się konferencja zatytułowana „Pobudzanie oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych”, której celem było rozpowszechnienie rezultatów poprzedniej edycji projektu oraz promocja koncepcji 50/50 wśród europejskich instytucji. Konferencja rozpoczęła się wystąpieniami przedstawicieli Komisji Europejskiej – Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji, która prowadzi program IEE, oraz Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury. Po nich głos zabrał przedstawiciel Biura Porozumienia Burmistrzów, który podkreślił wkład projektu w realizację celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami związanymi z realizacją koncepcji 50/50. Niezwykle motywujące prezentacje wygłosili przedstawiciele miasta Hamburg (pierwsze miasto, które wdrożyło w szkołach metodologię 50/50!), miasta Cornellà oraz fińskiej szkoły (Länsimetsän koulu) uczestniczącej w pierwszej edycji projektu EURONET 50/50. Podczas konferencji oficjalnie ogłoszono również rozpoczęcie drugiej edycji projektu, tym razem o akronimie EURONET 50/50 MAX. Cele nowego projektu są jeszcze bardziej ambitne, gdyż w realizację koncepcji 50/50 zaangażowane zostanie aż 500 nowych szkół z 13 krajów UE. Oprócz tego metodologia 50/50 zostanie przetestowana w innych budynkach publicznych.

Po konferencji, w dniu 14 maja 2013 roku, odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu, podczas którego dyskutowali oni na temat przyszłych działań oraz rezultatów, które będą starali się osiągnąć na szczeblu europejskim i krajowym.