EURONET 50/50 MAX
σε αριθμούς

525

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από

13

Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν την μεθοδολογία 50/50

98 891

μαθητές και

7 038

δάσκαλοι/καθηγητές καταβάλλουν προσπάθεια να εξοικονομήσουν τουλάχιστον

8%

της ενέργειας που καταναλώνεται στα σχολεία τους

109

Ευρωπαϊκοί Δήμοι χρησιμοποιούν τα εργαλεία της μεθοδολογίας 50-50 και

84

από αυτούς συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες

56

Δήμοι επεκτείνουν τη δράση 50/50 σε άλλα δημόσια κτίρια

155

τοπικές στρατηγικές και

26

εκπαιδευτικές στρατηγικές περιλαμβάνουν την ιδέα 50/50

41

πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποστηρίζουν το Δίκτυο 50/50

29

παρατηρητές προγραμμάτων παρακολουθούν το Εuronet 50-50 και τις δραστηριότητες του

408

τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές ενημερώθηκαν για την ιδέα 50-50 προκειμένου να την εντάξουν στο στρατηγικό τους πλαίσιο

797

άτομα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις προώθησης και διάδοσης της ιδέας 50-50

Year 2015 is almost over and we are more than excited to see, how much energy Slovenian schools have saved this time. KSSENA, who is coordinating implementation of the project on the country level, already calculated savings achieved in 2014 and the results obtained were above our expectations. In average, the schools involved in the project (and there are 30 of them) reduced their energy consumption by 5,8 %. That means, that every school used approx. 22 000 kWh energy less than in the pervious years and that every school saved an average of 2 450 €! What is even more encouraging, altogether the schools emitted 234 tons of carbon dioxide less into the atmosphere. Way to go!

Teachers and pupils from the Primary and Secondary School in Čáslavice (Vysočina region) consider it very important to ensure wide dissemination of the project and its continuation by the future pupils. Therefore one of the tasks of the energy team is forwarding energy knowledge and experience to their younger colleagues. Pupils from the ninth grade (15 years old), who graduate at the end of the school year, visit younger ones (about 10 years old), share experience gained within the EURONET 50/50 MAX project, explain activities of the energy team and demonstrate how the measuring devices work. At the end of this "lesson", they invite younger pupils to the energy team meeting. Pupils, who are interested in energy, come to visit and usually stay with the team. Sharing experience by the pupils under the supervision of the teachers, but without their involvement, is the best way of creating relationships and encouraging new pupils to join the project and become working on environmental issues. This practice supports independence of the pupils and raises their interest in the topic of energy efficiency. So first the project partner teaches and involves the teachers and the pupils, who then pass the baton to the new pupils, who weren't there at the beginning of the project.

Implementation of the 50/50 methodology in Cypriot schools is well in progress. At the end of the last school year - during April and May 2015 - meetings were arranged with 9 primary schools participating in the project. During the meetings the participants were given a comprehensive briefing on the project development and on the responsibilities of the school and the energy team. They also received so called "EURONET 50/50 MAX boxes" containing guidebooks ("Energy saving at school" and "50/50 step by step"), a set of measuring devices, caps and t-shirts with project logo, educational booklet with lesson scenarios and other educational materials (board game, stickers and posters with energy saving tips).

In total 40 teachers and 136 students are directly involved in the project, while more than 1900 are involved indirectly. Dedicated meetings were attended by the headmaster, the teachers coordinating the work of the energy team and - in some cases - also the students participating in the team. CEA\'s staff explained the attendants how to implement the 50/50 methodology step by step, how to use presented measuring devices, as well as went through the educational booklet and the lesson scenarios in order for the teachers to feel comfortable with them. Before the meetings, the schools were also asked to gather and provide electricity and heating bills, which will be later used to calculate the energy savings.

The overall feedback received from schools was positive and encouraging! The teachers highlighted that educational boxes will facilitate their work with the energy teams a lot. The students were really enthusiastic with the measuring devices, the posters and other material provided. The headmasters and teachers understood the 50/50 methodology and committed to engage all building users in the school’s efforts to save energy.

The 1st cycle of implementation of the 50/50 methodology has been completed and it's time for its evaluation! We asked representatives of schools and other public buildings involved in the project about their experiences, opinions and suggestions for the future. Two questionnaires were prepared (for schools and for other buildings) and translated into all project languages. The feedback was collected via an e-form, which significantly simplified the process.

In total 314 schools and 12 other public buildings filled in the questionnaire and the feedback received was very positive. Most of the schools consider the project very interesting and useful, both from the pupils' and the teachers point of view. They believe that it has a lot of positive impacts and that - as a result - energy awareness, knowledge and consumption habits of the building users have changed a lot. There are, however, also some challenges that need to be tackled. The biggest one is finding time for project activities in the - rather hectic - everyday work schedule. The school days are full of action, the requirements of the curriculum need to be fulfilled and there are already many other projects going on. It is also challenging - especially in bigger schools - to get the whole school community involved, interested, aware and active. Still, the teachers put a lot of effort to successfully implement all steps of the 50/50 methodology, as they are convinced that saving energy and protecting the environment are so important, that they should be fitted in the school agenda anyway.

Feedback from schools

The experiences of the schools

FacebookWe are pleased to announce that now you can follow our activities, as well as activities and achievements of schools and other public buildings involved in the 50/50 Network, on Facebook. Join us not only to learn from the others but also to share your valuable experience and opinions!

There are over 500 schools, 60 municipalities and 48 other public buildings already involved in the EURONET 50/50 MAX project. Each of them has its own experience in energy education, energy saving and working with the energy teams. Use the opportunity to learn from them, get inspired by them and also share your own achievements, best practices and useful tips!
Link to our English Facebook profile is following: https://www.facebook.com/EURONETMAX

You may also follow country-level disputes on national Facebook profiles administered by EURONET 50/50 MAX partners. They can be accessed from different language versions of this website.

Once again, we would like to invite you to join our energy-saving community!

Educational guidebook for caretakersΟ νέος μας οδηγός με τίτλο “Πώς να διαχειριστείτε την Ενεργειακή Ομάδα” παρέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη διοργάνωση ενεργειακής περιήγησης στις σχολικές εγκαταστάσεις και βοηθήματα για τα παιδιά για την ανάλυση της ενεργειακής κατάστασης του σχολείου τους. Η δημοσίευση αυτή ασχολείται με τους επιστάτες του σχολείου οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της μεθοδολογίας 50/50. Αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τις εγκαταστάσεις, τα ενεργειακά συστήματα και τις συσκευές που βρίσκονται σε χρήση. Είναι σε θέση να βοηθήσουν τους μαθητές να εξακριβώσουν πού και πώς χρησιμοποιείται η ενέργεια στο σχολείο, καθώς και να τους στηρίξουν στην εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Στη δημοσίευση αυτή οι επιστάτες θα βρουν οδηγίες για την οργάνωση των εργασιών με την Ενεργειακή Ομάδα, πώς να ετοιμάσουν την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου, πώς να επικοινωνήσουν με τους μαθητές και πώς να κάνουν μια πλήρες συζήτηση για τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται το σχολείο για την καθημερινή του χρήση. Αυτό το εγχειρίδιο θα βοηθήσει επίσης τους επιστάτες να προετοιμαστούν για τυχόν απορίες που θα έχουν οι μαθητές.

Αν και αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται τους επιστάτες, θα πρέπει να μελετηθεί και από τους εκπαιδευτικούς. Θα βρουν αρκετά χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τις διεργασίες τους με τους μαθητές, περιλαμβανομένων μέτρων χαμηλού κόστους για εξοικονόμηση ενέργειας και μοντέρνες τεχνολογικές λύσεις για αειφόρα και αποδοτική παραγωγή ενέργειας. Αξίζει αυτές οι τεχνολογίες να συζητηθούν με τους μαθητές, αναπτύσσοντας τις γνώσεις τους για παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεγάλης δαπάνης λύσεις για παραγωγή ενέργειας δεν περιλαμβάνονται  στο έργο EURONET 50/50 max. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο αυτό στην Αγγλική γλώσσα εδώ

Το διάστημα αυτό οι εταίροι του Προγράμματος ενημερώνουν τα σχολεία, αλλά και τους χρήστες άλλων δημόσιων κτιρίων, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν στο EURONET 50/50 MAX. Το εγχείρημα αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς πρέπει να συμμετάσχουν 500 νέα σχολεία και σχεδόν 50 άλλα δημόσια κτίρια, όμως το ενδιαφέρον για την έννοια 50/50 είναι μεγάλο, οπότε όλο και περισσότερα σχολεία εκφράζουν την επιθυμία να γίνουν μέλη του Δικτύου 50/50.

Προκειμένου να βοηθήσουμε τα νέα μέλη του Δικτύου στην εφαρμογή του 50/50, οργανώνουμε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις σε κάθε χώρα, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται διεξοδικά τα διάφορα θέματα του Προγράμματος. Όσοι συμμετέχουν στις ενημερωτικές αυτές εκδηλώσεις μαθαίνουν βήμα – βήμα την εφαρμογή της μεθοδολογίας 50/50 και τον τρόπο υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται με τη διαδικασία αυτή. Ακόμη, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τη συμφωνία ανάμεσα στον τοπικό Δήμο / Δημόσιο Φορέα και στα σχολεία ή στα υπόλοιπα δημόσια κτίρια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αλλά και για τις διαδικασίες της αξιολόγησης και των εκθέσεων. Σύντομα θα βρείτε εδώ πληροφορίες για της εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στις διάφορες χώρες.

Εάν δεν συμμετέχετε στο Πρόγραμμα, αλλά επιθυμείτε να εφαρμόσετε τη μεθοδολογία 50/50 στο κτίριο ή στα κτίριά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Odbior nagrody dla projektu EURONET 50 50Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το πρώτο Πρόγραμμα EURONET50/50 κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Βιώσιμης Ενέργειας για το 2013 (Sustainable Energy Europe Award 2013) στην κατηγορία της «εκπαίδευσης»! Τα βραβεία απονέμονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη θεσμική αναγνώριση και την προβολή των καλύτερων πρωτοβουλιών για τη βιώσιμη ενέργεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τη χρονιά αυτή, 244 Προγράμματα και δράσεις διαγωνίστηκαν για το βραβείο, επομένως ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός!

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Βιώσιμη Ενέργεια. Το βραβείο για το EURONET 50/50 παρέλαβαν οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, που ήταν ο Γενικός Συντονιστής του Προγράμματος.

Η βράβευση του EURONET 50/50 αποδεικνύει τη μεγάλη επιτυχία του Προγράμματος και καταδεικνύει ότι η μεθοδολογία 50/50 αξίζει να γίνει ευρύτερα γνωστή σε Δημόσιες Αρχές της Ευρώπης, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε χρήστες άλλων δημόσιων κτιρίων. Με ένα τόσο επιτυχημένο ξεκίνημα, είμαστε πεπεισμένοι ότι το νέο Πρόγραμμα EURONET 50/50 MAX θα έχει ακόμη πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα!

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα EURONET 50/50 MAX ξεκίνησε επίσημα κατά τη συνάντηση και το ανοιχτό συνέδριο που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Μαΐου.

Το συνέδριο του 50/50, με τον τίτλο «Παροχή κινήτρων και ενθάρρυνση των χρηστών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια», είχε ως στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου Προγράμματος EURONET 50/50 και να προωθήσει την έννοια του 50/50 ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις παρουσιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [από εκπροσώπους του Εκτελεστικού Οργανισμού για τον Ανταγωνισμό και την Καινοτομία (EACI) που διεξάγουν το Πρόγραμμα της Ευφυούς Ενέργειας και από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού] και με τις παρουσιάσεις του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων, που τόνισαν τη συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για το κλίμα και την ενέργεια.

Μέσω του συνεδρίου δόθηκε επίσης η ευκαιρία να γίνει γνωστή η προηγούμενη εμπειρία και οι επιτυχίες της εφαρμογής της έννοιας 50/50. Οι παρουσιάσεις έγιναν από τους εκπροσώπους της πόλης του Αμβούργου (Γερμανία) (της πρώτης πόλης που εφήρμοσε τη μεθοδολογία 50/50!), από το Συμβούλιο της πόλης Κορνέλλα (Ισπανία) και από ένα από τα σχολεία της Φινλανδίας (Σχολείο του Δυτικού Δάσους, Länsimetsän koulu) έδωσαν κίνητρο σε όλους τους παρευρισκομένους. Ακόμη, μέσω του συνεδρίου γνωστοποιήθηκε επισήμως η έναρξη του δεύτερου Προγράμματος EURONET 50/50, που φέρει τον τίτλο «EURONET 50/50 MAX». Το νέο Πρόγραμμα θα επιτύχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, μέσω της συμμετοχής 500 νέων σχολείων στο Δίκτυο 50/50 και τη δοκιμαστική εφαρμογή της έννοιας 50/50 σε άλλα δημόσια κτίρια.

Εκτός από το συνέδριο πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, καθώς και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για κάθε συμμετέχουσα χώρα.