EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Kontakt

EURONET 50 50 MAX project consurtiumW realizację projektu EURONET 50/50 MAX zaangażowanych jest 16 partnerów z 13 krajów Europy, którzy mogą poszczycić się dużym doświadczeniem w dziedzinie edukacji energetycznej i oszczędzania energii. Poniżej znajdziesz nasze dane kontaktowe. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące projektu lub metodologii 50/50, skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

logo Barcelona Provinical CouncilRada Prowincji Barcelona (DIBA) jest organem administracji publicznej, który wspiera rozwój prowincji oraz stara się zapewnić dobrobyt jej mieszkańcom. DIBA współpracuje z miastami i gminami położonymi na obszarze jej działania oraz udziela im pomocy technicznej, ekonomicznej i technologicznej. Wydział Ochrony Środowiska Rady Prowincji jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację strategii w zakresie ochrony środowiska, łagodzenia skutków zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju, ocenę stanu środowiska w regionie oraz edukację ekologiczną. Ponadto DIBA uczestniczy w szeregu projektów finansowanych z programu IEE, w tym projektach EURONET 50/50 MAX, SEAP+, SERPENTE.

Strona internetowa:  www.diba.cat 
Osoby do kontaktu:

Helena Perxacs,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nuria Parpal,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blanca Martinez de Foix,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pau Aguiló, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo PNEC biggerStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) jest organizacją pozarządową, która wspiera proces zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na szczeblu lokalnym. Od 1994 roku PNEC promuje efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, realizuje projekty wspierające zrównoważony rozwój energetyczny polskich gmin oraz organizuje różnego rodzaju konferencje, seminaria, warsztaty i podróże studyjne poświęcone kwestiom związanym z energią i ochroną klimatu.

Strona internetowa:  www.pnec.org.pl
Osoby do kontaktu:

Maria Stankiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 12 429 17 93

logo Local Agency for Energy and EnvironmentLokalna Agencja ds. Energii i Środowiska Prowincji Chieti (ALESA) została utworzona we wrześniu 2001 roku. Promuje ona efektywność energetyczną oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym. W ramach realizowanych przez siebie projektów współpracuje również z partnerami z całej Europy. Działania ALESY obejmują organizację tematycznych konferencji, seminariów, spotkań i warsztatów, promocję dobrych praktyk oraz informowanie o możliwościach uzyskania dofinansowania na różnego rodzaju proeneregtyczne projekty. Agencja współpracuje również ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi organizacjami działającymi w obszarze edukacji.

Strona internetowa:  www.alesachieti.it
Osoba do kontaktu: Emanuele Pasquini, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Antonio Di Nunzio, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo University of VaasaUniwersytet w Vaasa jest multidyscyplinarną uczelnią położoną w Finlandii. Obszary tematyczne, którymi zajmuje się uniwersytet, obejmują: nauki administracyjne, ekonomiczne, lingwistyczne, komunikacyjne i technologiczne. W swojej działalności uczelnia kładzie duży nacisk na efektywne wykorzystanie zasobów i naukę języków.

Strona internetowa:  www.uva.fi
Osoba do kontaktu: Merja Pekkanen, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +358 294 498 205

logo Region of CreteRegion Kreta jest grecką jednostką samorządu terytorialnego, odpowiedzialną za przygotowanie i wdrażanie regionalnych strategii zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, wyrównywania różnic społecznych oraz polityką realizowaną na szczeblu krajowym i europejskim.

Strona internetowa:  www.crete.gov.gr
Osoba do kontaktu: Eleni Hatziyanni, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +30 2813 410118

logo UfUNiezależny Instytut ds. Środowiska (UfU) od ponad 20 lat realizuje w szkołach projekty z zakresu oszczędzania energii, a także opracowuje materiały metodologiczne i edukacyjne poświęcone tematyce ochrony środowiska, ochrony klimatu i zrównoważonego wykorzystania zasobów. W ramach projektów EURONET 50/50 i EURONET 50/50 MAX  UfU dzieli się swoimi doświadczeniami, wiedzą i materiałami dydaktycznymi, aby pomóc wszystkim europejskim szkołom zaoszczędzić energię i przyczynić się do poprawy stanu środowiska lokalnego.

Strona internetowa:  www.ufu.de
Osoba do kontaktu: Almuth Tharan, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska RegionAgencja Energetyczna Regionu Savinjska, Šaleška i Koroška (KSSENA) promuje i wspiera wdrażanie środków i działań mających na celu wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz zrównoważony rozwój transportu miejskiego. Zgodnie z programem w swojej działalności KSSENA dąży do realizacji celów krajowej i unijnej polityki energetycznej, wspierając rozwój społeczny, ekonomiczny i środowiskowy na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Strona internetowa:  www.kssena.si
Osoba do kontaktu:

Lidija Stvarnik,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo Kaunas Regional Energy AgencyKowieńska Regionalna Agencja Energetyczna (KREA) została utworzona w czerwcu 2003 roku w ramach programu SAVE II. Jej założycielami są Gmina Kowno, Kowieński Uniwersytet Technologiczny, Litewski Instytut Energii oraz spółka „Kauno energija”. Główne cele organizacji obejmują promocję efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, udział w projektach na rzecz ochrony środowiska, organizację szkoleń dla gmin, uczniów i studentów oraz specjalistów ds. energii i wiele innych. 

Strona internetowa:  www.krea.lt
Osoba do kontaktu:

Feliksas Zinevičius,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo City of ZagrebZagrzeb jest stolicą i największym miastem Chorwacji, liczącym ponad 790 tys. mieszkańców, a jednocześnie jednostką administracji lokalnej i regionalnej. Decyzją Zgromadzenia Miasta Zagrzeb dnia 30 października 2008 roku miasto przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów jako jedna z pierwszych europejskich stolic, a 27 kwietnia 2009 roku zostało także Strukturą Wspierającą Porozumienie. Wydziałem odpowiedzialnym za realizację działań w obszarze ochrony środowiska i zarządzania energią jest Biuro ds. Energii, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju.

Strona internetowa:  www.zagreb.hr
Osoba do kontaktu:

Maja Šunjić,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +385 1 6585 029

logo Riga Managers SchoolFirma konsultingowa Riga Managers School (RMS) rozpoczęła działalność w 1990 roku. Specjalizuje się ona w usługach doradczych oraz organizacji szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmuje się także organizacją międzynarodowych konferencji oraz przygotowaniem i realizacją projektów z zakresu integracji społecznej i promocji zrównoważonego wykorzystania energii.

Strona internetowa:  www.rms.lv
Osoba do kontaktu:

Tatjana Melehova, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo TOP-ENVI Tech BrnoTOP-ENVI Tech Brno jest firmą, która świadczy kompleksowe usługi w obszarze energii i ochrony środowiska. Jej klientami są różne podmioty, od przedsiębiorstw przemysłowych po organy administracji publicznej. Firma ma także szerokie doświadczenie w podnoszeniu świadomości ekologicznej i energetycznej różnych grup docelowych.

Strona internetowa:  www.topenvi.cz
Osoba do kontaktu:

Pavel Macháček, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo AFEFlorencka Agencja Energetyczna (AFE) została utworzona w 2000 roku w ramach unijnego programu SAVE II. Jej celem jest promocja efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, wykorzystania zielonych produktów i technologii oraz podnoszenie kompetencji samorządów lokalnych w zakresie tworzenia i realizacji lokalnych polityk energetycznych. AFE ma duże doświadczenie w obszarze zarządzania projektami o zasięgu regionalnym, w tym projektami łączącymi różne potrzeby miast i gmin położonych na obszarze jej działania.

Strona internetowa:  www.firenzenergia.it
Osoby do kontaktu:

Sergio Gatteschi, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Michele Salvadori, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tiziano Bucciardini, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo Climate Alliance AustriaClimate Alliance jest największą w Europie siecią samorządów lokalnych koncentrującą się na tematyce ochrony klimatu. Działa ona w 25 europejskich krajach. Celem Climate Alliance jest redukcja emisji gazów negatywnie oddziałujących na klimat oraz ochrona lasów deszczowych. Austriacka sieć Climate Alliance skupia ponad 900 samorządów lokalnych, ponad 700 przedsiębiorstw oraz 350 szkół i jest jedną z największych w Europie.

Strona internetowa:  www.klimabuendnis.at
Osoba do kontaktu:

Stefanie Greiter,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
+43 (0)316 82 15 80

logo Huelva Provincial CouncilRada Prowincji Huelva jest jednostką samorządu terytorialnego obejmującą 79 hiszpańskich gmin. Koordynuje ona usługi świadczone przez samorządy lokalne, aby zapewnić ich wysoką jakość na całym swoim obszarze, a także zapewnia im wsparcie prawne, ekonomiczne i techniczne – zwłaszcza tym gminom, których umiejętności w zakresie zarządzania gospodarką i środowiskiem są stosunkowo niewielkie. Jednym z głównych celów Prowincji Huelva jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i społecznego na swoim terenie.

Strona internetowa:  www.diphuelva.es
Osoba do kontaktu:

Manuel B. Acevedo Pérez, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo Cyprus Energy AgencyCypryjska Agencja Energetyczna (CEA) jest organizacją pozarządową typu non-profit, która została utworzona w lutym 2009 roku w celu promowania na Cyprze wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu. W zarządzie agencji swoją reprezentację ma 6 głównych grup interesariuszy, obejmujących samorządy lokalne, stowarzyszenia konsumentów, fundacje środowiskowe, stowarzyszenia zawodowe oraz specjalistów ds. energii z sektora akademickiego i badawczego. Główne cele CEA obejmują zwiększanie świadomości energetycznej społeczeństwa, prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych, promocję współpracy międzynarodowej, projekty badawcze i ukierunkowane na wprowadzanie innowacji oraz wsparcie samorządów lokalnych w obszarze planowania zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Strona internetowa:  www.cea.org.cy
Osoba do kontaktu:

Anthi Charalambous, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo Energy Agency of VysocinaAgencja Energetyczna Kraju Vysočina (EAV) została utworzona w 2001 roku jako organizacja typu non-profit. Działania agencji koncentrują się na obszarze zarządzania energią i gospodarowania odpadami. EAV przeprowadza audyty energetyczne, wydaje świadectwa charakterystyki energetycznej, opracowuje specjalistyczne studia, a także przygotowuje analizy i raporty dotyczące różnych budynków publicznych, zlokalizowanych nie tylko w Kraju Vysočina, ale w całej Republice Czeskiej. Agencja prowadzi także działania edukacyjne w obszarze ochrony środowiska.

Strona internetowa:  www.eav.cz
Osoba do kontaktu:

Hana Zábranská, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.