EURONET 50/50 MAX
lukuina

525

Ala- ja yläkoulua

13

Euroopan maasta toteuttaa 50/50 -metodia

98 891

oppilasta ja

7 038

opettajaa työskentelee säästääkseen vähintään

8%

koulunsa käyttämästä energiasta

109

Euroopan kuntaa käyttää 50/50 –työkaluja ja

84

niistä osallistuivat koulutustilaisuuksiimme

56

kuntaa laajentaa 50/50 –toimintaa myös muihin julkisiin rakennuksiin

155

paikallista strategiaa ja

26

opetusstrategiaa sisältävät 50/50 -konseptin

41

EU-tason aloitetta tukee 50/50 -verkostoa

29

projektitarkkailijaa seuraa säännöllisesti projektia ja sen aktiviteetteja

408

paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen viranomaiseen otettiin yhteyttä 50/50 –konseptin sisällyttämiseksi niiden strategioihin

797

henkilöä on osallistunut 50/50 –hankkeen tiedotustilaisuuksiin

MITÄ HALUAMME SAAVUTTAA EURONET 50/50 MAX -PROJEKTILLA?

  • Uusia 50/50 -menetelmään liittyviä materiaaleja ja työkaluja kehitetään tukemaan sen käyttöönottoa kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa.
  • 500 koulua ja lähes 50 muuta julkista rakennusta liittyy 50/50 -verkostoon ja toteuttaa energiansäästötoimia.
  • Projektissa mukana olevien rakennusten energiansäästön tulisi olla vähintään 8%.
  • Energiasäästöstä koituva taloudellinen hyöty jaetaan tasapuolisesti rakennusten käyttäjien ja energialaskut maksavan kunnan kesken: 50% säästöistä maksetaan takaisin rakennusten käyttäjille, ja loput 50% on nettosäästöä kunnalle.
  • 50/50 -konsepti leviää laajalle ja se vaikuttaa vähintään 100 paikalliseen, 16 alueelliseen ja 13 kansalliseen energiansäästöstrategiaan.
  • Yhteisöt kouluissa ja muissa rakennuksissa muuttavat energiankäyttöön liittyviä toimintatapojaan kannustaen myös perheitään ja ystäviään tekemään samoin!

Lukekaa uusimmista tuloksista ja menestystarinoista internet sivuiltamme, jonne ne päivitetään pikimmiten.