EURONET 50/50 MAX
v številkah

525

osnovnih in srednjih šol iz

13

evropskih držav je implementiralo 50/50 metodologijo

98 891

učencev in

7 038

učiteljev si je zadalo cilj, da prihranijo vsaj

8%

energije, ki jo porabijo na šoli

109

evropskih občin uporablja orodje 50/50

84

od njih je sodelovalo na naših izobraževalnih dogodkih

56

občin je dejavnost 50/50 razširilo tudi na druge javne stavbe

155

lokalnih strategij in

26

izobraževalnih strategij vključuje koncept 50/50

41

pobud na ravni EU podpira mrežo 50/50

29

projektnih opazovalcev redno sledi projektu in aktivnostim

408

lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti je bilo pozvanih, da v svoje strategije vključijo koncept 50/50

797

ljudi je sodelovalo v 50/50 promocijskih dogodkih

KAJ ŽELIMO DOSEČI S PROJEKTOM EURONET 50/50 MAX?

  • Razviti novo metodološko in izobraževalno gradivo za implementacijo metodologije 50/50 na šole in druge javne zgradbe.
  • 500 šol in skoraj 50 drugih javnih stavb vključiti v mrežo 50/50 in izvajati ukrepe za varčevanje z energijo.
  • Privarčevati 8% energije v vključenih stavbah.
  • Finančne prihranke, ki bodo rezultat ukrepov za varčevanje z energijo, enakomerno porazdeliti med uporabnike stavb in lastnike stavb: 50% privarčevanih sredstev se lahko porabi za nadaljnje ukrepe v energetsko učinkovitost, 50% pa je prihranek lokalnih oblasti.
  • Koncept 50/50 vključiti v vsaj 100 lokalnih, 16 regionalnih in 13 nacionalnih strategij.
  • Spoznanja glede porabe energije prenašati na svojce in sorodnike in s tem razširjati ukrepe za učinkovito rabo energije!

Obiščite našo spletno stran in izvedeli boste najnovejše novice in uspešne zgodbe, ki jih bomo sproti ažurirali!