EURONET 50/50 MAX
v številkah

525

osnovnih in srednjih šol iz

13

evropskih držav je implementiralo 50/50 metodologijo

98 891

učencev in

7 038

učiteljev si je zadalo cilj, da prihranijo vsaj

8%

energije, ki jo porabijo na šoli

109

evropskih občin uporablja orodje 50/50

84

od njih je sodelovalo na naših izobraževalnih dogodkih

56

občin je dejavnost 50/50 razširilo tudi na druge javne stavbe

155

lokalnih strategij in

26

izobraževalnih strategij vključuje koncept 50/50

41

pobud na ravni EU podpira mrežo 50/50

29

projektnih opazovalcev redno sledi projektu in aktivnostim

408

lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti je bilo pozvanih, da v svoje strategije vključijo koncept 50/50

797

ljudi je sodelovalo v 50/50 promocijskih dogodkih

Metodologija 50/50 je metodologija 9 korakov s katerimi dosežemo energetske in finančne prihranke v stavbah. Uporabnike stavb aktivno vključuje v proces energetskega upravljanja in jih s pomočjo praktičnih ukrepov nauči varčevati z energijo.


9 korakov do prihrankov

 
  korak 9 Poročanje in poraba privarčevanih sredstev
  korak 8 Poročanje o ukrepih, ki zahtevajo manjše investicije
  korak 7 Promocijska kampanja
  korak 6 Predlogi rešitev
  korak 5 Dolgotrajno zajemanje podatkov o temperaturi in porabi energije
  korak 4 Energetski pregled
  korak 3 Ozaveščanje in poučevanje uporabnikov o pomenu varčevanja z energijo
  korak 2 Interni energetski pregled
korak 1 Določitev energetske skupine

 

Kratka predstavitev korakov, ki prinašajo prihranke:

KORAK 1 – DOLOČITEV ENERGETSKE SKUPINE:

k 1Energetska skupina naj bo sestavljena iz skupine učencev (en razred ali interesna skupina), enega ali več zainteresiranih učiteljev in hišnika. Njena naloga je določiti trenutno energetsko stanje na šoli in predlagati in vpeljati ukrepe za izboljšanje stanja. Skupina bo organizirala tudi promocijsko in izobraževalno kampanjo s katero bo vplivala na obnašanje ostalih prisotnih na šoli.

KORAK 2 – INTERNI ENERGETSKI PREGLED

k 2Še preden začnemo delati z učenci, ravnatelj skupaj z učitelji mentorji in hišnikom opravijo tako imenovani interni pregled šole, da se pripravijo na nadaljnje korake. Namen pregleda je:

 • določiti energetske karakteristike šolske stavbe (določiti porabo energije za ogrevanje, določiti tehnične karakteristike stavbe, …);
 • določiti točke na katere je potrebno učence še posebej opozoriti in potenciale za prihranke na katerih bodo učenci gradili uspeh energetske skupine.

KORAK 3 – OZAVEŠČANJE IN POUČEVANJE UPORABNIKOV O POMENU VARČEVANJA Z ENERGIJO

k 3V tej fazi projekta učence (tako tiste iz energetske skupine kot tudi vse ostale) seznanimo z energetskimi vprašanji kot so:

 • vrste energije, vsakodnevna uporaba in vpliv na okolje,
 • učinki tople grede, klimatske spremembe in varstvo okolja
 • prihranki energije, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije.

Na ozaveščanju lahko gradimo tako med rednim poukom kot tudi med obšolskimi dejavnostmi (eko-krožki, dejavnosti energetske skupine itd.). Namen je izboljšati znanje in ozaveščenost učencev na področju energije in okolja, prav tako pa jim ponuditi priložnost, da nekaj spremenijo in jim dokazati, da tudi ukrepi posameznika pripomorejo k zmanjšanju klimatskih sprememb.

KORAK 4 – ENERGETSKI PREGLED

k 4Tokrat energetski pregled opravi energetska skupina. Učenci skupaj z učitelji mentorji in hišnikom pregledajo celotno šolsko poslopje in ocenijo različne dejavnike, ki vplivajo na porabo energije na šoli:

 • tehnične specifikacije šole,
 • sistem ogrevanja,
 • razsvetljava,
 • poraba električnih naprav,
 • poraba vode.

Pregledani naj bodo vsi prostori v šoli (učilnice, hodniki, stopnišča, telovadnica, stranišča, kabineti, zbornica, skladišča, itd.).

KORAK 5 – DOLGOROČNO ZAJEMANJE PODATKOV O TEMPERATURI IN PORABI ENERGIJE

k 5Na tej stopnji projekta ima energetska skupina dve nalogi:

 • Določiti temperaturni profil šole z dvotedenskim merjenjem temperature v različnih prostorih in oceniti ali se temperature skladajo s standardi.
 • Oceniti porabe energije z:
  • ocenjevanjem kako na porabo energije vpliva obnašanje učiteljev, učencev in ostalih prisotnih na šoli. Še posebej se je potrebno osredotočiti na: način prezračevanja prostorov, način regulacije temperature, uporaba električnih in elektronskih naprav, itd;
  • raziskavo med ostalimi učenci na šoli o njihovem mnenju o temperaturah na šoli in kvaliteti zraka, navadah v zvezi z uporabo električnih in elektronskih naprav in ostalih energetskih vprašanjih.

KORAK 6 – PREDLOGI REŠITEV

k 6Na tej stopnji energetska skupina oceni rezultate pregleda in raziskav ter pripravi predloge ukrepov s katerimi bi lahko zmanjšali porabo energije na šoli (spremembe navad in manjše investicije). Skupina določi “ciljne skupine” za posamezen ukrep in način pristopa s katerim bo okoljsko sporočilo najbolj učinkovito.

KORAK 7 – PROMOCIJSKA KAMPANJA

k 7Na tej stopnji projekta energetska skupina vse izsledke dosedanjega dela deli z vsemi ostalimi na šoli, prav tako pa ostale uporabnike opozarja na ukrepe s katerimi lahko varčujejo z energijo. Energetska skupina ostale uporabnike ozavešča na različne načine: plakati s predstavljenimi rezultati in ukrepi varčevanja z energijo, prezentacije na različnih šolskih prireditvah, organiziranje Energetskega dneva, promoviranje ukrepov na spletni strani, šolskem radiu, šolskem glasilu, …

KORAK 8 – POROČANJE O UKREPIH, KI ZAHTEVAJO MANJŠE INVESTICIJE

k 8Včasih lahko že z majhnim vložkom naredimo veliko spremembo! Kljub temu, da metodologija 50/50 temelji na ukrepih, ki ne vključujejo investiciji, lahko energetska skupina predlaga manjše investicije in se obrne na šolo oziroma drug vir za finančno podporo.

KORAK 9 – POROČANJE IN PORABA PRIVARČEVANIH SREDSTEV

k 9Zelo pomemben del projekta je vključiti učence v odločitve na kakšen način vložiti privarčevana sredstva za nadaljnje varčevanje z energijo. Tako bodo začutili, da njihovi ukrepi dejansko pozitivno vplivajo na rezultate varčevanja. Zato je potrebno šolsko javnost vsako leto obvestiti o dejanskih prihrankih energije, CO2 in denarja. Nato pa skupaj z učenci pripraviti predloge za nadaljnje prihranke.

In ne pozabite, projekt naj bo predvsem zabaven tako za učence kot tudi ostale na šoli! 

Na kakšen način bo projekt EURONET 50/50 podpiral implementacijo metodologije 50/50?

EURONET 50/50 MAX bo podpiral implementacijo metodologije v šole in druge javne zgradbe z naslednjimi aktivnostmi:

 • Zagotavljanje 50/50 izobraževalnega paketa, ki vključuje izobraževalno in metodološko gradivo ter orodja.
 • Organiziranje delavnic za lokalne oblasti, šole in druge javne zgradbe, ki so vključene v projekt.
 • Organiziranje delavnic med izkušenimi in neizkušenimi šolami.
 • Širjenje mreže 50/50 z namenom spodbujanja izmenjave idej in izkušenj med šolami in drugimi javnimi stavbami, ki uporabljajo koncept 50/50.