EURONET 50/50 MAX
u brojevima

525

osnovnih i srednji škola iz

13

Europskih država primjenjuje metodologiju 50/50

98 891

učenika i

7 038

profesora provodi mjere u svrhu uštede barem

8%

energije koja se troši u njihovim školama.

109

Europskih lokalnih i regionalnih samouprava koriste alate 50/50.

84

ih je sudjelovalo na našim edukativnim radionicama.

56

lokalnih i regionalnih samouprava proširilo je aktivnosti i na druge javne zgrade.

155

lokalne strategije i

26

edukativne strategije uključile su 50/50 koncept.

41

inicijativa na razini EU podržava 50/50 Network.

29

promatrača redovno prati projekt i njegove aktivnosti.

408

lokalnih, regionalnih i nacionalnih uprava kontaktirano je u svrhu uključivanja ovog koncepta u svoje strategije.

797

osoba sudjelovalo je na promotivnim i diseminacijskim aktivnostima projekta.

Metodologija 50/50 podrazumijeva devet koraka s ciljem postizanja energetskih i financijskih ušteda. Ovom metodologijom aktivno se uključuju korisnici zgrada u proces energetskog upravljanja te ih se podučava odgovornom ponašanju prema okolišu kroz praktične aktivnosti.


9 koraka do financijskih i energetskih ušteda

 
  Korak 9  Komunikacija i korištenje ušteđenog iznosa
  Korak 8  Prijavljivanje mjera koje zahtijevaju male investicije
  Korak 7  Informativna kampanja
  Korak 6   Predlaganje rješenja
  Korak 5  Prikupljanje podataka – mjerenje temperature i procjena korištenja energije
  Korak 4  Energetski pregled
  Korak 3  Podizanje svijesti znanja korisnika zgrade o pitanjima energije
  Korak 2  Energetski pregled zgrade
Korak 1  Osnivanje radne skupine

 

Slijede kratki opisi devet koraka koji vode do uštede energije i sredstava:

KORAK 1 – OSNIVANJE RADNE SKUPINE

k 1Radna skupina trebala bi se sastojati od grupe učenika (jedan razred ili predstavnici različitih razreda), jednog ili dvoje zainteresiranih učitelja te školskog domara. Zadatak skupine jest proučiti trenutnu energetsku situaciju u školi te predložiti i provesti mjere uštede energije. Tim će također organizirati kampanju informiranja i obrazovanja za ostatak školske zajednice.

KORAK 2 – ENERGETSKI PREGLED ZGRADE

k 2Prije pokretanja rada s učenicima, ravnatelj, učitelji i domar sudjeluju u tzv. “Energetskom pregledu zgrade” kojim se pripremaju za buduće zadatke. Cilj ovog pregleda jest:

 • provesti početnu procjenu energetskih karakteristika školske zgrade (uključujući procjenu sustava grijanja, stanje zgrade itd);
 • odrediti elemente na koje je potrebno upozoriti učenike, kao i odrediti potencijalna uspješna iskustva za njih.

KORAK 3 – PODIZANJE SVIJESTI ZNANJA KORISNIKA ZGRADE O PITANJIMA ENERGIJE

k 3U ovoj fazi učenici (iz radne skupine i ostali) se upoznaju sa sljedećim pitanjima:

 • vrstama energije, korištenjem energije u svakodnevnom životu te utjecajem energije na okoliš;
 • učinkom staklenika, promjenom klime i zaštitom klime;
 • uštedom energije, energetskom učinkovitošću, korištenjem energetskih sredstava.

O ovim se pitanjima može razgovarati i za vrijeme redovne nastave i dodatnih satova s učenicima (npr. sastanci radne skupine, sastanci školskog eko-kluba). Cilj je podići znanje učenika o pitanjima vezanim uz klimu i energiju kao i razjasniti im da i sami mogu nešto učiniti u vezi s klimatskim promjenama i da su i njihove aktivnosti bitne.

KORAK 4 – ENERGETSKI PREGLED

k 4Ovaj energetski pregled obavit će radna skupina. Pod nadzorom učitelja i školskog domara, učenici pregledavaju školsku zgradu i procjenjuju različite aspekte koji utječu na potrošnju energije u školama, uključujući:

 • tehnička stanje zgrade;
 • sustav grijanja;
 • rasvjetu;
 • korištenje elektronske opreme;
 • korištenje vode.

Potrebno je provjeriti sve školske prostorije (razrede, hodnike, stepenice, gimnastičke dvorane, zahode, zbornicu, spremišta itd.)

KORAK 5 – PRIKUPLJANJE PODATAKA – MJERENJE TEMPERATURE I PROCJENA KORIŠTENJA ENERGIJE

k 5U ovoj fazi provedbe projekta radna skupina ima dvije zadaće:

 • Izraditi dugoročni temperaturni profil škole mjerenjem temperature u svim školskim prostorijama kroz period od 2 tjedna te ustanoviti odgovaraju li etabliranim standardima;
 • Procijeniti korištenje energije obzirom na:
  • način na koji ponašanje drugih učenika, učitelja i ostalih korisnika zgrade utječe na potrošnju energije u školi. Posebna se pažnja treba pokloniti: načinu prozračivanja prostorija, načinu reguliranja grijanja, načinu korištenja električne i elektronske opreme itd.
  • provođenje anketa kako bi se ustanovilo mišljenje drugih učenika (izvan energetskog tima) o temperaturi i kvaliteti zraka u školi, navikama korištenja električne i elektronske opreme i ostalih pitanja povezanih s energijom.

KORAK 6 – PREDLAGANJE RJEŠENJA

k 6U ovoj fazi radna skupina raspravlja o svojim otkrićima i razvija prijedloge rješenja čijom primjenom će se smanjiti potrošnja energije u školama (promjena ponašanja i male investicije). Radna skupina također određuje “ciljne grupe” kao i način pristupanja navedenim grupama (poruka).

KORAK 7 – INFORMATIVNA KAMPANJA

k 7Radna skupina sa školom dijeli znanje prikupljeno tijekom provedbe projekta, kao i prijedloge za uštedu energije. Skupina može koristiti različite kanale za komunikaciju, poput: izrade postera i obavijesnih ploča, držanja prezentacija za vrijeme školskih sati ili događaja u školi, organizacijom Dana uštede energije, kreiranjem web-stranice itd.

KORAK 8 – PRIJAVLJIVANJE MJERA KOJE ZAHTIJEVAJU MALE INVESTICIJE

k 8Nekad se i malim iznosima može postići velika promjena! Iako je glavni cilj metodologije energetska ušteda koja nije vezana uz investicije (promjena ponašanja), radna skupina može predložiti provedbu malih investicija te se obratiti školskim vlastima ili drugim potencijalnim sponzorima kako bi za njih dobila potporu.

KORAK 9 – KOMUNIKACIJA I KORIŠTENJE UŠTEĐENOG IZNOSA

k 9Vrlo važan dio projekta jest uključivanje učenika u odluku o načinu korištenja ušteđenih sredstava. Tako će oni zaista znati da su njihove aktivnosti imale pozitivan i mjerljiv učinak. Stoga je, nakon svake godine provedbe projekta, potrebno izračunati i obavijestiti školstvo koliko je energije, CO2 i financijskih sredstava ušteđeno te s učenicima razgovarati o načinu trošenja sredstava.

Zapamtite, projekt mora biti zabavan učenicima i drugim korisnicima zgrade!

Kako EURONET 50/50 MAX podržava provedbu metodologije 50/50?

EURONET 50/50 MAX podržat će provedbu metodologije 50/50 u školama i ostalim javnim zgradama:

 • osiguravanjem e-pack 50/50 uključujući paket metodoloških i obrazovnih materijala i alata;
 • organizacijom edukacija za lokalna tijela, škole i javne zgrade koje sudjeluju u projektu;
 • stvaranjem timova među „iskusnim“ i „novim“ školama;
 • podržavanjem mreže 50/50 u cilju poticanja suradnje i razmjene iskustava i ideja među školama i drugim zgradama koje primjenjuju koncept 50/50.