EURONET 50/50 MAX
u brojevima

525

osnovnih i srednji škola iz

13

Europskih država primjenjuje metodologiju 50/50

98 891

učenika i

7 038

profesora provodi mjere u svrhu uštede barem

8%

energije koja se troši u njihovim školama.

109

Europskih lokalnih i regionalnih samouprava koriste alate 50/50.

84

ih je sudjelovalo na našim edukativnim radionicama.

56

lokalnih i regionalnih samouprava proširilo je aktivnosti i na druge javne zgrade.

155

lokalne strategije i

26

edukativne strategije uključile su 50/50 koncept.

41

inicijativa na razini EU podržava 50/50 Network.

29

promatrača redovno prati projekt i njegove aktivnosti.

408

lokalnih, regionalnih i nacionalnih uprava kontaktirano je u svrhu uključivanja ovog koncepta u svoje strategije.

797

osoba sudjelovalo je na promotivnim i diseminacijskim aktivnostima projekta.

ŠTO ŽELIMO OSTVARITI PROJEKTOM EURONET 50/50 MAX?

  • Nove metodološke i obrazovne materijale i alate koji će biti razvijeni kao podrška provedbi metodologije 50/50 u školama i zgradama;
  • Uključivanje 500 škola i gotovo 50 drugih javnih zgrada u mrežu 50/50 te primjenu mjera za uštedu energije;
  • Minimalna ušteda energije od 8% u svakoj uključenoj zgradi;
  • Financijska korist koja je rezultat provedbe mjera za uštedu energije dijeli se ravnomjerno između korisnika zgrada te tijela lokalne ili regionalne samouprave koje podmiruje troškove energenata; 50% uštede vraća se korisnicima zgrade kroz donaciju školske opreme, dok 50% predstavlja uštedu tijela lokalne ili regionalne samouprave;
  • Koncept 50/50 široko se primjenjuje te utječe na barem 100 lokalnih strategija, 16 regionalnih strategija i 13 nacionalnih strategija.
  • Promjena ponašanja korisnika obrazovnih i neobrazovnih zgrada kojom utječu na svoje obitelji i prijatelje!

Posjećujte našu stranicu kako biste naučili više o najnovijim rezultatima i uspjesima koje ćemo ubrzo objaviti!