EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ REALIZUJĄC PROJEKT EURONET 50/50 MAX?

  • Opracowanie nowych materiałów i narzędzi metodologicznych i edukacyjnych, aby wesprzeć wdrażanie metodologii 50/50 w szkołach i innych budynkach publicznych.
  • Włączenie do Sieci 50/50 500 szkół i blisko 50 innych budynków publicznych, które podejmą się ograniczenia zużycia energii.
  • Osiągnięcie w każdym budynku minimalnych oszczędności energii w wysokości 8%.
  • Równy podział oszczędności finansowych uzyskanych w wyniku wprowadzenia środków oszczędności energii w budynkach pomiędzy użytkowników budynków a władze lokalne finansujące rachunki za energię: 50% oszczędności zostaje wypłacone użytkownikom budynku (np. szkoły), a drugie 50% stanowi oszczędność dla władz lokalnych.
  • Szerokie rozpowszechnienie koncepcji 50/50 i jej uwzględnienie w 100 strategiach lokalnych, 16 strategiach regionalnych i 13 strategiach krajowych.
  • Zmiana zachowań użytkowników budynków (w tym uczniów i nauczycieli) w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania energii i przeniesienie pozytywnych nawyków do ich domów!

Aby dowiedzieć się więcej o naszych najnowszych osiągnięciach, odwiedzaj regularnie naszą stronę. Będziemy je publikować właśnie tutaj!