EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Koncepcja 50/50 powstała i została po raz pierwszy zastosowania w Niemczech, w latach 90. XX wieku. Polega ona na aktywnym zaangażowaniu szkół (a także innych budynków publicznych) w działania mające na celu ograniczenie zużycia energii poprzez stworzenie finansowej zachęty zarówno dla szkół, jak i podmiotów finansujących ich rachunki za energię (zwykle są to władze lokalne lub regionalne):

  • 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki środkom oszczędności energii zastosowanym przez uczniów i nauczycieli zostaje wypłacone szkole;
  • kolejne 50% stanowi oszczędność dla władz lokalnych, które płacą rachunki.

W efekcie każdy wygrywa! Szkoła uczy dzieci, jak oszczędzać energię i pieniądze zmieniając swoje codzienne zachowania, oraz zyskuje dodatkowe środki finansowe. Władze lokalne płacą mniej za zużycie energii w swoich obiektach, natomiast lokalna społeczność zyskuje bardziej czyste środowisko.

Koncepcja 50/50 była dalej testowana w ramach poprzedniej, niezwykle udanej edycji projektu EURONET 50/50, realizowanej w latach 2009-2012. Wówczas wdrożenia metodologii 50/50 podjęło się ponad 50 szkół z 9 krajów Europy, którym udało się osiągnąć naprawdę imponujące rezultaty:

  • 6 900 uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkół oraz 43 urzędy gmin podjęły współpracę na rzecz ochrony klimatu;
  • 40 szkół ograniczyło zużycie energii i zaoszczędziło pieniądze;
  • 339 ton CO2 mniej zostało wyemitowane do atmosfery;
  • zaoszczędzono łącznie ponad 1 100 MWh energii;
  • zaoszczędzono średnio 2 100 EUR na szkołę!!!

Teraz, w ramach nowej edycji projektu o akronimie EURONET 50/50 MAX, włączymy do Sieci 50/50 500 nowych szkół i przetestujemy wdrażanie metodologii 50/50 w innych budynkach publicznych. Regularnie odwiedzaj naszą stronę, aby zapoznać się z efektami naszych wysiłków!