EURONET 50/50 MAX
skaičiai

500

pradinių ir vidurinių mokyklų iš

13

Europos valstybių įgyvendino 50/50 metodologiją

 

82 593

mokinių ir

6 182

mokytojai dalyvavo

8%

energijos buvo sutaupyta mokyklose

116

Europos savivaldybių naudojo 50/50 priemones ir

84

iš jų dalyvavo mūsų mokymuose

 

56

savivaldybės įgyvendins 50/50 veiksmus kituose viešuosiuose pastatuose

 

102

vietinėse strategijose ir

23

mokymosi strategijose 50/50 koncepcija yra įtraukta

13

ES lygmens iniciatyvos remia 50/50 tinklą

 

36

projekto stebėtojai nuolat seka projektą ir jo veiklą

 

212

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos įtraukė 50/50 koncepciją į savo strategijas

 

797

žmonės dalyvavo 50/50 skatinimo ir sklaidos renginiuose

50/50 koncepcija pirmą kartą buvo suformuluota ir išbandyta Vokietijoje XX a. paskutiniame dešimtmetyje. Pagrindinė idėja – įtraukti mokyklas į energijos taupymo veiklą, sukuriant ekonominę paskatą mokymosi įstaigoms ir jų pastatų prižiūrėtojams (dažniausiai vietinėms savivaldybėms):

  • 50% piniginių sutaupymų, pasiektų moksleiviams ir mokytojams įdiegus energijos efektyvumo priemones, yra sugrąžinama mokyklai (pinigine išmoka);
  • 50% piniginių sutaupymų yra sugrąžinama vietinei savivaldybei, apmokančiai mokyklų suvartotos energijos sąskaitas.

Pabaigoje visiems tai išeina į naudą! Mokyklos sužino kaip pakeičiant elgesį taupyti energiją bei gauna finansines išmokas, vietos savivaldybėms sumažėja išlaidos, skirtos energijai o vietos bendruomenės gali mėgautis švaresne aplinka.

Pirmą kartą 50/50 idėja buvo išbandyta EURONET 50/50 projekto metu, kuris buvo įgyvendinamas 2009 – 2012 metais ir pasiekė šiuos rezultatus:

  • 6900 moksleiviai, mokytojai, pastatų prižiūrėtojai ir 43 miestų tarybos dirbo kartu klimato apsaugos srityje;
  • 40 mokyklų pasiekė energinius ir piniginius sutaupymus;
  • Į atmosferą buvo išmesta 339 tonomis CO2 mažiau;
  • Buvo sutaupyta daugiau nei 1.100 MWh energijos;
  • Kiekvienoje mokykloje vidutiniškai buvo sutaupyta 2.100 € !!!

Dabar projekto partneriai į 50/50 tinklą 500 įtrauks naujų mokyklų bei kitos paskirties viešuosius pastatus. Lankykitės šitame internetiniame tinklalapyje reguliariai ir sekite rezultatus!