EURONET 50/50 MAX
skaičiai

500

pradinių ir vidurinių mokyklų iš

13

Europos valstybių įgyvendino 50/50 metodologiją

 

82 593

mokinių ir

6 182

mokytojai dalyvavo

8%

energijos buvo sutaupyta mokyklose

116

Europos savivaldybių naudojo 50/50 priemones ir

84

iš jų dalyvavo mūsų mokymuose

 

56

savivaldybės įgyvendins 50/50 veiksmus kituose viešuosiuose pastatuose

 

102

vietinėse strategijose ir

23

mokymosi strategijose 50/50 koncepcija yra įtraukta

13

ES lygmens iniciatyvos remia 50/50 tinklą

 

36

projekto stebėtojai nuolat seka projektą ir jo veiklą

 

212

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos įtraukė 50/50 koncepciją į savo strategijas

 

797

žmonės dalyvavo 50/50 skatinimo ir sklaidos renginiuose

APIE PROJEKTĄ 50/50

...skatina energijos taupymą 13-os Europos Sąjungos šalių viešuosiuose pastatuose įgyvendinant 50/50 metodiką 500-se mokyklų bei beveik 50-yje viešųjų pastatų. Devynių žingsnių metodika didina racionalų energijos vartojimą pastatų naudotojų tarpe ir juos aktyviai įtraukia į energijos taupymo veiklas. Sutaupyti pinigai bus vienodomis dalimis padalyti pastato naudotojams bei savivaldybei, apmokančiai sąskaitas už sunaudotą energiją.

...50/50 idėja bus platinama Europoje ir nacionaliniame lygmenyje, taip siekiant paskatinti savivaldybes įgyvendinti 50/50 metodiką jų pastatuose.

...šis projektas tai sėkmingai įgyvendinto projekto EURONET 50/50 tęsinys. Pastarasis buvo įgyvendintas daugiau nei 50-yje Europos mokyklų ir 2013 metais laimėjo Europos Darnios Energetikos Apdovanojimą! Naujo projekto įgyvendinimo metu 50/50 tinklas išsiplės visoje Europoje, įtraukdamas naujas mokyklas ir kitos paskirties viešuosius pastatus.

...prasidėjo 2013 metų balandį ir tęsis tris metus. Projektą remia Europos Komisijos inicijuota Pažangi Energetika Europai (PEE) programa.