EURONET 50/50 MAX
v číslech

525

Základních škol ze

13

zemí Evropy implementuje metodologii 50/50

 

98 891

žáků a

7 038

učitelů se zavázalo ke snaze uspořit alespoň

8%

spotřebované energie ve svých školách

109

evropských měst a obcí používá nástroje 50/50 a

84

Z nich se podílí na našich školeních

 

56

obcí a měst rozšířilo akce 50/50 do dalších veřejných budov

 

155

lokálních strategií a

26

vzdělávacích strategií zahrnuje koncept 50/50

41

iniciativ na úrovni Evropské unie podporuje síť 50/50

 

29

projektových pozorovatelů sleduje projekt a aktivity s projektem spojené

 

408

místních, regionálních a vnitrostátních orgánů bylo kontaktováno za účelem zakomponování konceptu 50/50 do jejich strategií

 

797

osob se podílí na propagačních a informačních akcích

EURONET 50/50 MAX

Je zaměřen na aktivaci úspory energie ve veřejných budovách pomocí zavedení metodiky 50/50 do 500 škol a více než 50 dalších veřejných budov ve 13 zemích EU. Metodika 9 kroků zvyšuje povědomí o úspoře energie u majitelů budov a aktivně je zapojuje do akcí spojených s úsporou energie. Získané finanční úspory jsou rovnoměrně rozděleny mezi majitele budov a místní úřady, kteří mají zodpovědnost za placení energetických účtů.

Je zaměřen na šíření konceptu 50/50 na evropské a národní úrovni za účelem získání vedoucích činitelů pro zavádění metodiky 50/50 v jejich budovách.

Je pokračováním velmi úspěšného projektu EURONET 50/50, který testoval zavedení metodologie 50/50 ve více jak 50 evropských školách a který zvítězil v soutěži EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY AWARD 2013 (cena evropské udržitelné energie)! Díky novému projektu bude síť 50/50 rozšířena po celé Evropě v budovách nových škol a v dalších veřejných budovách.

Započal v dubnu 2013 a bude trvat 3 roky. Projekt je podporován Evropskou Komisí v rámci IEE (Intelligent Energy Europe) programu.