EURONET 50/50 MAX
v číslech

525

Základních škol ze

13

zemí Evropy implementuje metodologii 50/50

 

98 891

žáků a

7 038

učitelů se zavázalo ke snaze uspořit alespoň

8%

spotřebované energie ve svých školách

109

evropských měst a obcí používá nástroje 50/50 a

84

Z nich se podílí na našich školeních

 

56

obcí a měst rozšířilo akce 50/50 do dalších veřejných budov

 

155

lokálních strategií a

26

vzdělávacích strategií zahrnuje koncept 50/50

41

iniciativ na úrovni Evropské unie podporuje síť 50/50

 

29

projektových pozorovatelů sleduje projekt a aktivity s projektem spojené

 

408

místních, regionálních a vnitrostátních orgánů bylo kontaktováno za účelem zakomponování konceptu 50/50 do jejich strategií

 

797

osob se podílí na propagačních a informačních akcích

Koncepce 50/50 byla vytvořena a poprvé testována v Německu, v 90 letech 20. století. Hlavní myšlenkou bylo zapojení škol do energeticky úsporných aktivit pomocí vytvoření ekonomické stimulace jak pro školy, tak pro místní úřady:

  • 50% finančních úspor získaných energeticky úsporným chováním žáků a učitelů se vrátí do škol pomocí patřičného finančního vyrovnání
  • 50% finančních úspor je přímou úsporou zřizovatele školy, který má zodpovědnost za placení energetických účtů.

A důsledkem těchto kroků je velký přínos pro všechny. Školy učí své žáky jak šetřit energii změnou svého chování a získávají dodatečné finanční zdroje, místní úřady mají menší výdaje za energii a místní komunita získává zdravější a čistší životní prostředí.

Koncepce 50/50 byla dále rozvíjena pomocí velmi úspěšného projektu EURONET 50/50, který byl v letech 2009-2012 zaveden ve více jak 50 školách v 9 evropských zemích. Získané výsledky jsou skutečně velmi působivé:

  • 6900 žáků, učitelů, školníků a 43 vedoucích činitelů pracuje společně na ochraně životního prostředí
  • 40 škol dosahuje energetických a finančních úspor
  • Do atmosféry se dostalo o 339 tun CO2
  • Bylo ušetřeno více než 1.100 MWh energie
  • 2.100 € bylo ušetřeno pro školy!!!

Nyní bude projekt EURONET 50/50 MAX zahrnovat 500 nových škol v síti 50/50 a bude testovat koncept 50/50 v mimoškolních veřejných budovách. Navštěvujte tyto webové stránky pravidelně, abyste měli přehled o dosažených výsledcích.