EURONET 50/50 MAX
lukuina

525

Ala- ja yläkoulua

13

Euroopan maasta toteuttaa 50/50 -metodia

98 891

oppilasta ja

7 038

opettajaa työskentelee säästääkseen vähintään

8%

koulunsa käyttämästä energiasta

109

Euroopan kuntaa käyttää 50/50 –työkaluja ja

84

niistä osallistuivat koulutustilaisuuksiimme

56

kuntaa laajentaa 50/50 –toimintaa myös muihin julkisiin rakennuksiin

155

paikallista strategiaa ja

26

opetusstrategiaa sisältävät 50/50 -konseptin

41

EU-tason aloitetta tukee 50/50 -verkostoa

29

projektitarkkailijaa seuraa säännöllisesti projektia ja sen aktiviteetteja

408

paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen viranomaiseen otettiin yhteyttä 50/50 –konseptin sisällyttämiseksi niiden strategioihin

797

henkilöä on osallistunut 50/50 –hankkeen tiedotustilaisuuksiin

50/50 -konsepti kehitettiin ja sitä kokeiltiin ensimmäisen kerran Saksassa 1990-luvulla. Sen tarkoituksena oli kannustaa kouluja energiaa säästäviin toimenpiteisiin luomalla taloudellisia kannustimia sekä kouluille että koulurakennuksista vastaaville kunnille:

  • 50% oppilaiden ja opettajien energiatehokkuustoimien ansiosta saavutetuista rahallisista säästöistä palautuu kouluille;
  • 50% rahallisista säästöistä jäänettosäästöksi energialaskut maksaville kunnille.

Menetelmä hyödyttää siis kaikkia! Koulu opettaa oppilaille energiansäästöä muuttamalla totuttuja menettelytapoja ja samalla sen omat taloudelliset resurssit kasvavat, kuntien energialaskut pienenevät, ja paikallinen yhteisö voi nauttia puhtaammasta ympäristöstä.

50/50 -konseptia tutkittiin tarkemmin hyvin onnistuneen EURONET 50/50 -projektin yhteydessä, joka oli käytössä yli 50 eri koulussa yhdeksässä Euroopan maassa vuosien 2009 ja 2012 välillä. Tulokset ovat vaikuttavia:

  • 6900 oppilasta, opettajaa, talonmiestä/kiinteistönhoitajaa ja kunnan edustaaa tekivät yhteistyötä ympäristönsuojelun puolesta,
  • 40 koulua saavutti energian- ja rahansäästöä,
  • Ilmakehän CO2-päästöt vähenivät 339 tonnia,
  • Sähkönkulutuksessa säästöä syntyi yli 1.100 MWh;
  • Rahallisesti säästöä kertyi yhtä koulua kohti 2.100 €.

Nyt EURONET 50/50 MAX -projektin myötä 500 uutta koulua liittyy mukaan 50/50 -verkostoon ja 50/50 -konseptia testataan myös muissa kuin koulurakennuksissa. Uusimmat, päivitetyt tulokset näet kotisivuiltamme!