EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

Pirmo reizi 50/50 iniciatīva tika izveidota un testēta Vācijā XX gs. 90-jos gados. Galvenā ideja bija iesaistīt skolas enerģijas taupīšanas aktivitātēs radot ekonomisku stimulu gan skolām, gan skolu vadītājiem un vienlaikus skolu uzturētājiem( visbiežāk vietējām pašvaldībām):

  • 50% no sasniegtajiem ietaupījumiem, pateicoties energoefektivitātes pasākumiem, kurus īstenojuši skolotāji un skolēni, tiek atgriezti atpakaļ skolai izmantojot finanšu izmaksu;
  • 50% ir neto ietaupījums vietējām pašvaldībām, kas apmaksā enerģijas rēķinus.

Rezultātā katrs ir ieguvējs! Skola māca skolēniem enerģijas taupīšanu, mainot savus paradumus. Vietējām pašvaldībām samazinās izmaksas un vietējie iedzīvotāji iegūst tīrāku apkārtējo vidi.

50/50 iniciatīvas ieviešanas laikā projekts EURONET 50/50 parādīja iespaidīgus rezultātus:

  • 6900 skolēni, skolotāji, apsaimniekotāji un 43 pilsētu pārvaldes sadarbojās, lai mazinātu klimata pārmaiņu dinamiku;
  • 40 skolas sasniedza vērā ņemamus enerģijas un finanšu ietaupījumus;
  • kopējais CO2 izmešu apjoms atmosfērā samazinājās par 339 tonnām;
  • vairāk nekā 1.100 MWh enerģijas tika ietaupīts;
  • katra skola vidēji ietaupīja 2.100!!!

EURONET 50/50 MAX projektā iesaistīsies 500 jaunas skolas un 50 sabiedriskās ēkās. Apmeklējiet mājas lapu regulāri ,sekojot procesa virzībai.