EURONET 50/50 MAX
skaičiai

500

pradinių ir vidurinių mokyklų iš

13

Europos valstybių įgyvendino 50/50 metodologiją

 

82 593

mokinių ir

6 182

mokytojai dalyvavo

8%

energijos buvo sutaupyta mokyklose

116

Europos savivaldybių naudojo 50/50 priemones ir

84

iš jų dalyvavo mūsų mokymuose

 

56

savivaldybės įgyvendins 50/50 veiksmus kituose viešuosiuose pastatuose

 

102

vietinėse strategijose ir

23

mokymosi strategijose 50/50 koncepcija yra įtraukta

13

ES lygmens iniciatyvos remia 50/50 tinklą

 

36

projekto stebėtojai nuolat seka projektą ir jo veiklą

 

212

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos įtraukė 50/50 koncepciją į savo strategijas

 

797

žmonės dalyvavo 50/50 skatinimo ir sklaidos renginiuose

KO SIEKIAME EURONET 50/50 MAX PROJEKTO VYKDYMO METU?

  • Parengti naujas metodines ir mokomąsias medžiaga bei priemones, remiančias 50/50 metodikos įgyvendinimą mokyklose ir kituose viešuosiuose pastatuose.
  • Kad 500 mokyklų ir beveik 50 kitų viešųjų pastatų prisijungtų prie 50/50 tinklo ir naudotų energijos taupymo priemones;
  • Kad kiekviename, prisijungusiame prie projekto pastate, energijos suvartojimas būtų sumažintas bent 8%.
  • Kad finansinė nauda, atsiradusi įdiegus energijos taupymo priemones, lygiomis dalimis būtų padalinama pastatų naudotojams ir apmokančiai sąskaitas už suvartotą energiją savivaldybei: 50% sutaupytos sumos būtų grąžinama pastatų naudotojams, o likę 50% - savivaldybei.
  • Kad 50/50 idėja būtų plačiai įtraukta į bent 100 vietinių strategijų, 16 regioninių strategijų ir 13 nacionalinių strategijų.
  • Kad mokymosi įstaigų ir kitų viešųjų pastatų bendruomenės pakeistų savo elgseną energijos vartojimo srityje, taip pat darydami įtaką savo šeimų nariams bei draugams!

Prašome reguliariai aplankyti mūsų tinklapį ir sužinoti apie naujausius rezultatus bei sėkmės istorijas, kurios bus paskelbtos šioje skiltyje artimiausiu metu!