EURONET 50/50 MAX
en xifres

525

escoles de primària i secundària de

13

països europeus estan implementant la metodologia 50/50

98.891

alumnes i

7.038

mestres es comprometen a unir esforços per estalviar almenys el

8%

de l'energia consumida a les seves escoles

109

Municipis europeus utilitzen els materials i eines educatives del 50/50

84

d'ells van participar en les sessions de capacitació

56

municipis estenen l'acció 50/50 a altres edificis públics

155

estratègies locals i

26

estratègies educatives inclouen el concepte 50/50

41

Iniciatives a nivell de la UE donen suport a la Xarxa 50/50

29

observadors segueixen regularment el projecte i les seves activitats

408

contactes amb autoritats locals, regionals i nacionals per incloure el concepte 50/50 a les seves estratègies

797

persones han participat en els esdeveniments de promoció i difusió del 50/50

La metodologia 50/50 és una metodologia de 9 passos enfocada a la consecució de l'estalvi econòmic i energètic en un edifici. Involucra activament als usuaris dels edificis en el procés de gestió de l'energia i els ensenya comportaments respectuosos amb el medi ambient a través d'accions pràctiques.


9 passos cap a l’estalvi econòmic i energètic

 
  Pas 9  Informar dels diners estalviats i decidir el seu ús
  Pas 8  Informar de mesures que suposin una petita inversió
  Pas 7  Campanya informativa
  Pas 6  Pla d'acció / Solucions
  Pas 5  Presa de dades de temperatura i avaluació de l'ús de l'energia
  Pas 4  Recorregut energètic / Inspecció
  Pas 3  Conèixer, prendre consciència i planificar
  Pas 2  Recorregut energètic guiat
Pas 1  Constituir l'equip energètic

 

A continuació es pot trobar un resum dels 9 passos que conduiran a l'estalvi econòmic i energètic:

PAS 1 - CREACIÓ DE L'EQUIP ENERGÈTIC

k 1L'equip energètic està format per un grup d'alumnes (d'una classe o representants de diferents classes), un o dos mestres interessats i el conserge de l’escola, entre altres. La seva tasca és la d'explorar la situació energètica actual de l'escola i proposar i implementar mesures d'estalvi energètic. L'equip també organitzarà una campanya d'informació i educació dirigida a la resta de l’escola.

PAS 2 - RECORREGUT ENERGÈTIC GUIAT

k 2Abans de començar a treballar amb els alumnes, el director del centre escolar, conjuntament amb els mestres involucrats i el conserge, participen en l'anomenat "recorregut energètic guiat", que els prepararà per a les tasques futures. L'objectiu del recorregut és:

 • Fer una avaluació inicial de les característiques energètiques de l'edifici escolar (inclosa l'avaluació del sistema de calefacció, l'estat tècnic de l'edificació, etc.);
 • Identificar els elements en què s'ha d'enfocar l'atenció dels alumnes, així com la recerca d’experiències d'èxit potencial per als alumnes.

PAS 3 - CONÈIXER, PRENDRE CONSCIÈNCIA I PLANIFICAR

k 3En aquesta etapa els alumnes (tant de l'equip energètic com la resta) es familiaritzen amb qüestions com ara:

 • Formes d'energia o l'ús de l'energia en la vida quotidiana i el seu impacte en el medi ambient,
 • L'efecte hivernacle, el canvi climàtic i la protecció del clima,
 • L'estalvi energètic, l'eficiència energètica, l'ús de fonts energètiques renovables.

Aquestes qüestions poden ser plantejades tant durant les classes regulars com durant les reunions addicionals amb els alumnes (és a dir, reunions d’ecoescola, reunions de l'equip energètic...). L'objectiu és conferir als alumnes el coneixement i la conscienciació de les qüestions relacionades amb el clima i l'energia, així com fer-los conscients que hi ha la possibilitat de fer accions que actuïn sobre el canvi climàtic i que les seves accions individuals són importants.

PAS 4 - RECORREGUT ENERGÈTIC / INSPECCIÓ

k 4Aquesta vegada el recorregut energètic és realitzat per l'equip energètic. Sota la supervisió dels professors i el conserge de l'escola, els alumnes inspeccionen tot l'edifici escolar i avaluen els diferents aspectes que influeixen en el consum energètic de l'escola, incloent:

 • Estat tècnic de l'edifici
 • Sistema de calefacció
 • Il•luminació
 • Ús d'equips electrònics
 • Ús de l'aigua calenta

Totes les sales de l’escola haurien de ser examinades (aules, passadissos, escales, gimnasos, banys, sala de professors, sales d'emmagatzematge, etc.)

PAS 5 - PRESA DE DADES DE TEMPERATURA I AVALUACIÓ DE L'ÚS DE L'ENERGIA

k 5En aquesta etapa de l'execució del projecte l'equip energètic té dues tasques:

 • Fer un perfil de temperatura a llarg termini de l’escola mesurant temperatures a totes les aules durant 2 setmanes i comprovant si es corresponen amb els estàndards establerts.
 • Avaluació de l' ús de l'energia basada en:
  • Observació de com la conducta d'altres alumnes, mestres i altres usuaris de l'edifici escolar influeix en el consum energètic de l’escola. Ells prestaran especial atenció a comportaments com ara: mètode d'airejar les habitacions, mètodes de regulació de la calefacció, ús d'aparells elèctrics i electrònics, etc.
  • Fent enquestes entre altres alumnes (fora de l'equip energètic) respecte a la seva opinió sobre les temperatures i la qualitat de l'aire a l'escola, els hàbits pel que fa a l'ús dels equips elèctrics i electrònics i altres temes relacionats amb l'energia.

PAS 6 - PLA D'ACCIÓ / SOLUCIONS

k 6En aquesta etapa l'equip energètic analitza els seus resultats i desenvolupa propostes de solucions per reduir el consum energètic a l'escola. L'equip també identifica els "grups objectius" de les propostes, així com les maneres d'apropar-s'hi amb el missatge d'estalvi energètic.

PAS 7 - CAMPANYA INFORMATIVA

k 7En aquesta etapa l'equip energètic comparteix amb la resta de l’escola el que han après durant l'execució del projecte i el que poden fer per estalviar energia. L'equip pot utilitzar diferents canals de comunicació, com per exemple: fer cartells o presentacions a la pissarra digital, fent presentacions en les classes i en els esdeveniments de l’escola, organitzar una Jornada d'estalvi energètic, crear un espai dedicat al projecte a la web de l’escola, etc.

PAS 8-INFORMAR DE MESURES QUE REQUEREIXIN PETITES INVERSIONS -

k 8A vegades, fins i tot petites quantitats de diners poden fer un gran canvi! Encara que l'objectiu principal de la metodologia 50/50 és l'estalvi energètic aconseguit sense inversió econòmica (canvi de conductes), l'equip energètic també pot proposar la implementació de petites inversions a l'autoritat escolar i / o altres possibles patrocinadors, sol•licitant el seu suport.

PAS 9 - COMUNICACIÓ I ÚS DELS DINERS ESTALVIATS

k 9Una part molt important del projecte és la participació dels alumnes en la decisió de com utilitzar els diners estalviats. D'aquesta manera sentiran que les seves accions tenen resultats positius i mesurables. Per tant, després de cada any d'aplicació del 50/50 cal calcular i informar la comunitat escolar sobre la quantitat d'energia, CO2 i diners que han estat estalviats i, a continuació, discutir amb els alumnes què es pot fer amb els diners estalviats.

I recorda, el projecte ha de ser divertit per als alumnes i la resta d'usuaris de l'edifici!!

Com donarà suport EURONET 50/50 MAX a l'aplicació de la metodologia 50/50?

EURONET 50/50 MAX donarà suport a l'execució de la metodologia 50/50 a les escoles i altres edificis públics a través de:

 • Proporcionar l'E-pack 50/50 que inclou un conjunt de materials i eines metodològiques i educatives
 • L'organització de cursos de capacitació per a les autoritats locals, les escoles i els edificis públics que participen en el projecte.
 • La creació d'equips de treball entre les escoles "aprenents" i les escoles "experimentades".
 • La posada en marxa de la xarxa 50/50 amb l'objectiu d'impulsar les relacions i l'intercanvi d'experiències i idees entre les escoles i altres edificis que apliquin el concepte 50/50.