EURONET 50/50 MAX
v číslech

525

Základních škol ze

13

zemí Evropy implementuje metodologii 50/50

 

98 891

žáků a

7 038

učitelů se zavázalo ke snaze uspořit alespoň

8%

spotřebované energie ve svých školách

109

evropských měst a obcí používá nástroje 50/50 a

84

Z nich se podílí na našich školeních

 

56

obcí a měst rozšířilo akce 50/50 do dalších veřejných budov

 

155

lokálních strategií a

26

vzdělávacích strategií zahrnuje koncept 50/50

41

iniciativ na úrovni Evropské unie podporuje síť 50/50

 

29

projektových pozorovatelů sleduje projekt a aktivity s projektem spojené

 

408

místních, regionálních a vnitrostátních orgánů bylo kontaktováno za účelem zakomponování konceptu 50/50 do jejich strategií

 

797

osob se podílí na propagačních a informačních akcích

EURONET 50/50 MAX plakát

logo EURONET 50 50 MAX displayTento plakát vám pomůže v propagaci zapojení vaší školy do sítě 50/50. Můžete si jej stáhnout, vyplnit a vyvěsit na dobře viditelném místě jako například vchod do budovy nebo nástěnka. Pro stažení klikněte zde.

 

 

 

 

EURONET 50/50 MAX propagační leták

logo EURONET 50 50 MAX promotional flyerPropagační leták EURONET 50/50 MAX krátce uvádí projekt – jeho myšlenku, cíle a očekávané výsledky. To také vysvětluje koncepci a metodiku 50/50, stejně tak ukazuje proč stojí zato zapojit se do projektu 50/50. Můžete si jej stáhnout a použít jej pro propagační účely kliknutím zde.

 

 

 

 

 

 

Brožury pro stakeholdery - rodiny, školy, ostatní veřejné budovy, veřejné autority 

Logo Brochures for stakeholdersKoncept 50/50 energetických úspor může být implementován v různých rovinách - v budově školy nebo jiné veřejné budovy, ve všech budovách spravovaných danou veřejnou autoritou nebo třeba jen doma, kte rodině pomůže snížit účty za energie. Abychom vám pomohli lépe porozumět jak spustit projekt 50/50, vytvořili jsme sadu brožut. The 50/50 energy-saving concept can be implemented on different levels - at single schools or non-educational public buildings, in all buildings. Brožura pro rodiny podporuje rodiče a děti a osatní členy rodiny ve změně chování s ohledem na úsporné používání energie. Brožura pro školy a ostatní veřejné budovy vysvětluje jak vytvořit energetický tým jehož členy budou žáci, učiteleé a ostatní uživatelé veřejných budov. Brožura pro veřejné autority popisuje benefity zavedení konceptu 50/50 ve veřejných budovách. Broužry můžete stáhnout pod následujícími odkazy: 

 

 

 

Newsletter č.1 projektu EURONET 50/50 MAX 

logo 1st issue newsletterPředstavujeme vám první newsletter projektu EURONET 50/50 MAX newsletter! Z publikace se dozvíte o čem náš projekt je a jaké jsou cíle evrospkých škol a ostatnách veřejných budov zapojených do projektu. Také se dozvíte některé nápady jaká energeticky efektivní oaptření je vhodné v budově nastavit Pro stažení klikněte zde.

 

 

 

 

 

Newsletter č.2 projektu EURONET 50/50 MAX

Logo 2nd issue of the euronet newsletterVe druhé publikaci najdete několik dobrých příkladů z praxe vytvořených ve školách a ostatních veřejných budovách, které se na projektu podílí. Každá škola má své vlastní zkušenosti v oblasti výuky o energii a práce energetického týmu. Dále se dozvíte o nových nástrojích a dokumentech, které jsme vytvořili s cílem pomoct cílovým skupinám s úporami energie. Pro stažení klikněte zde.

 

 

 

 

 

Newsletter č.3 projektu EURONET 50/50 MAX

Logo 3rd issue of the euronet newsletterTřetí nesletter představuje první výsledky z více než 500 škol a 48 ostatních veřejných budov v 65 evropských obcích, které se rozhodli pracovat se spotřebou energie v budově a kterými se můžete inspirovat. V těchto budovách došlo k úspěšné změně chování žáků a osstatních uživatelů budov a následnému snížení spotřeby energie. Také se zde dočtete o prvních oslavách úspěšného prvního implementačního roku, kde byla myšlenka 50/50 dále rozšířena a propagována. Také vám představujeme kolekci další dobrých příkladů z praxe, které můžete napodobit. Pro stažení, klikněte zde.

 

 

 

 

Newsletter č.4 projektu EURONET 50/50 MAX

Logo 4th issue of the euronet newsletterPoslední newlsetter projektu EURONET 50/50 MAX shrnuje výsledky, kterých sjme dosáhli během 3leté implemetnace projektu. Představujeme vám naše aktivity a úspěchy, nové zajímavé publikace a důvody proč je vhodné zakomponovat myšlenku 50/50 do lokálních, globálních a národních energetických strategií. Opět vás seznámíme s další kolekcí dobrých příkladů z praxe spolrčně s doporučeními jak 50/50 implementovat i u vás. Pro stažení klikněte zde.