EURONET 50/50 MAX
u brojevima

525

osnovnih i srednji škola iz

13

Europskih država primjenjuje metodologiju 50/50

98 891

učenika i

7 038

profesora provodi mjere u svrhu uštede barem

8%

energije koja se troši u njihovim školama.

109

Europskih lokalnih i regionalnih samouprava koriste alate 50/50.

84

ih je sudjelovalo na našim edukativnim radionicama.

56

lokalnih i regionalnih samouprava proširilo je aktivnosti i na druge javne zgrade.

155

lokalne strategije i

26

edukativne strategije uključile su 50/50 koncept.

41

inicijativa na razini EU podržava 50/50 Network.

29

promatrača redovno prati projekt i njegove aktivnosti.

408

lokalnih, regionalnih i nacionalnih uprava kontaktirano je u svrhu uključivanja ovog koncepta u svoje strategije.

797

osoba sudjelovalo je na promotivnim i diseminacijskim aktivnostima projekta.

U tri godine primjene metodologije 50/50 razvili smo mnogobrojne dobre prakse koje mogu poslužiti kao inspiracija ostalim školama, javnim ustanovama i lokalnim samoupravama koje žele pokrenuti vlastite 50/50 projekte i uključiti se u štednju energije. Ovaj katalog uključuje odabir najzanimljivijih primjera koji pokazuju kako je moguće uštedjeti električnu i toplinsku energiju te vodu koristeći male investicije, ali i kako aktivno uključiti učenike, profesore i ostale korisnike zgrade u energetsko upravljanje te uspješno utjecati na njihovu promjenu ponašanja. Štoviše, ovdje ćete pronaći mnoge korisne ideje o primjeni metodologije 50/50 koje će vam pomoći bolje planirati aktivnosti i raditi s energetskim timovima. Uživajte!

Pronađi dobre prakse prema sljedećim kriterijima:

Država
Vrsta zgrade
Područje intervencije
Vrsta intervencije