EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

W okresie trzech lat realizacji projektu 50/50 opracowaliśmy wiele dobrych praktyk, które mogą być źródłem inspiracji dla innych szkół, budynków pozaszkolnych i gmin pragnących rozpocząć wdrażanie koncepcji 50/50 i zaangażować się w oszczędzanie energii. Katalog ten zawiera wybór najciekawszych studiów przypadków pokazujących nie tylko jak bez większych nakładów oszczędzać energię elektryczną, ciepło i wodę, ale także w jaki sposób aktywnie zaangażować uczniów, nauczycieli i innych użytkowników budynku w zarządzanie energią i skutecznie zmienić ich zachowania. Ponadto Ponadto możesz tu znaleźć wiele przydatnych pomysłów dotyczących wdrażania metodologii 50/50, które pomogą Ci lepiej planować swoje działania i pracę z zespołami energetycznymi. Zapraszamy lektury!

Znajdź opisy dobrych praktyk spełniające następujące kryteria:

Kraj
Rodzaj budynków
Obszar interwencji
Rodzaj interwencji