EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

Trīs 50/50 ieviešanas gadu laikā parādījās virkne labu enerģija ekonomijas rīcības veidu, kas varētu būt par avotu informācijas iegūšanai skolām, citu ēku menedžmentam, pašvaldības darbiniekiem lai iesaistīties 50/50 iniciatīvas ieviešanā savās pašvaldībās. Katalogā ietilpst interesantākie piemēri par elekrtības, siltuma un ūdens ekonomiju, par nelielu investīciju labumu, kā arī par skolēnu, skolotāju, citu ēku lietotāju iesaistīšanas metodēm enerģijas ekonomijas aktivitātēs, mainot to paradumus.

Te jūs varēsiet atrast dažas vērtīgas idejas , kas palīdzēs jūsu plānošanas un enerģijas vienību organizēšanas darbos. Vēlam jums sekmes.

Veiksmigās prakses piemēru kataloga sadaļas

Valsts
Ēkas veids
Aktivitāšu raksturs
Darbība