EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

There are over 500 schools from 13 EU countries involved in the EURONET 50/50 MAX project, undertaking efforts to raise energy awareness of their pupils and to save energy by changing everyday behaviours and making small-scale investments. They have different experiences with implementation of the 50/50 methodology and each of them developed many good practices that may be a source of inspiration for other educational centers that would like to follow their example. If you want to learn more about our pioneer schools and contact the ones from your country or of similar characteristics than yours, use our search function to find the most relevant ones. Once you will find the schools that you want, click on their names to see their profiles!

Find schools meeting following criteria:

Country
Type
Size
Energy sources used