EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos
  • 50/50 iedvesmo skolēnus gūt zināšanas par enerģiju un tās izmantošanu.
  • Pareiza temperatūras regulācija skolās ļauj uzlabot vidi un regulēt temperatūru, apgaismojumu atbilstoši nepieciešamajam līmenim.
  • Samazinot enerģijas patēriņu tiek samazinātas arī izmaksas, tādejādi skola ietaupīto naudu var ieguldīt citos pasākumos.
  • Enerģijas patēriņš ir saistīts ar CO2 emisiju. Taupot enerģiju mēs varam samazināt “siltumnīcas” efekta gāzu ietekmi uz klimatu.