EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

50/50 projekts var ievērojami palīdzēt sasniegt izvirzītos vietējos klimata un enerģētikas mērķus, tāpēc ir vērts tos izveidot kā daļu no Jūsu ilgtspējīgas enerģētikas politikas vai stratēģijas. Kāpēc?

  • Sabiedriskajām ēkām ir liels enerģijas taupīšanas potenciāls un 50/50 iniciatīva piedāvā labus instrumentus, lai izmantot to;
  • Enerģijas taupīšanas pasākumu īstenošana savās ēkās pierādīs Jūsu apņemšanos attiecībā uz ilgtspējīgāku nākotni un iedvesmos iedzīvotājus un ieinteresētās personas sekot jūsu, piemēram un kļūt energoefektīvākiem. EURONET 50/50max ir projekta piemērs, kurā tiek pievērsta uzmanība dažādām mērķa grupām.
  • Skolēni ir galvenie darbības virzītāji, palielinot savas zināšanas un izpratni par energoefektivitāti, veicināt savas ģimenes darboties efektīvāk enerģijas patēriņa jomā. Tas var labāk izglītot sabiedrību enerģijas jautājumos tuvākajā nākotnē.
  • 50/50projekts sniedz pašvaldībām iespēju samazināt enerģijas rēķinus un CO2 emisiju. Tajā pašā laikā skolas saņem papildu līdzekļus, kurus var ieguldīt energoefektivitātes pasākumos vai citās vajadzībās.

50/50 projekts var būt labs risinājums Pilsētu mēru paktu parakstījušām pašvaldībām, un tādējādi izveidojušām tālejošus mērķus klimata aizsardzības jomā un CO2 izmešu samazināšanā.

logo Covenant of MayorsPilsētu mēru pakts ir virzītājspēks Eiropas kustībai, iesaistot vietējās un reģionālās pašvaldības brīvprātīgi apņemties palielināt energoefektivitāti un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu to teritorijās. Pakta parakstītāji apņemas sasniegt un pārsniegt Eiropas Savienības uz 2020.gadu izvirzīto mērķi samazināt CO2 emisiju. Lai pierādītu savu politisko apņemšanos ar konkrētiem pasākumiem un projektiem, Pakta parakstītāji apņemas izstrādāt un īstenot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (SEAP), ar galvenajiem veicamajiem darbiem, kā arī savu iedzīvotāju un vietējo ieinteresēto pušu iesaistīšanu ar enerģiju saistītos pasākumos.

Ir vērts iekļaut 50/50projektu savā vai citā ilgtspējīgas enerģētikas stratēģijā, jo tas ne tikai tiešā veidā samazina enerģijas patēriņu un CO2 emisiju, bet arī būtiski veicina ēkas lietotāju un viņu ģimeņu uzvedības izmaiņas.

Rīgas Eneģētikas Aģenturas viedokli par EURONET 50/50max iniciatīvu var apskatīt šeit.