EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

Jūsu galvenie uzdevumi 50/50 projekta ietvaros ir :

  • Vienošanās parakstīšana ar skolu/sabiedrisko ēku par 50/50 iniciatīvas īstenošanu.
  • Izvēlēties personu (-as), kas atbild par 50/50 īstenošanu, atbalsta skolas/ sabiedriskās ēkas lietotājus to darbā un uzrauga viņu aktivitātes un to rezultātus.
  • Izvēlēties skolas/sabiedriskās ēkas, kuras iesaistīt projektā.
  • Nepieciešamo datu vākšana enerģijas un naudas ietaupījumu aprēķināšanai, pateicoties enerģijas taupīšanas pasākumiem..
  • Enerģijas un naudas ietaupījumu aprēķināšana, kuri ir sasniegti pateicoties projekta aktivitāšu īstenošanai.
  • Sasniegto ietaupījumu 50% atmaksas skolām/sabiedriskajām ēkām kontrole.
  • Parādīt skolu/citu sabiedrisko ēku sasniegumus ārpus vietējās pašvaldības teritorijas .