EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

Viens no galvenajiem uzdevumiem ir enerģijas un finanšu ietaupījuma aprēķins skolās vai sabiedriskās ēkas. Metodika ir ļoti vienkārša:

  • Datu savākšanai ir nepieciešami iepriekšējo trīs gadu siltuma un ūdens patēriņa apmaksas rēķini.
  • Bāzes līnijas aprēķins kā vidējais aritmētiskais no iepriekšējo trīs gadu patēriņa. Siltuma patēriņam tiek ņemtas vērā grādu dienas.
  • Iniciatīvas ieviešanas ekonomijas aprēķins:
    • Elektrība kā starpība starp bāzes līniju un aktuālo gada patēriņu.
    • Siltums kā starpība starp bāzes līniju un aktuālo gadu, ievērojot koeficientu, kas tiek aprēķināts no grādu dienu starpības bāzes periodā un aktuālajā gadā.

Lai palīdzētu jums ar aprēķiniem, mēs esam izstrādājuši speciālu programmu. Piekļūt var šeit.Te jūs varat arī atrast detalizētāku aprēķināšanas metodikas aprakstu.

Aprēķiņa metodika

Domes nolikums