EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Miejsce: Pilzno, Bielsko-Biała

Data: 12 stycznia 2016, 20 stycznia 2016

Europejska sieć szkół oszczędzających energię rośnie w siłę! Właśnie przystąpiły do niej kolejne placówki z terenu województwa podkarpackiego (gminy Besko, Pilzno, Zarszyn i Żyraków) oraz województwa śląskiego (gminy Bielsko-Biała i Ornontowice). Łącznie 52 nowe szkoły podstawowe i ponadpodstawowe rozpoczną wdrażanie metodologii 50/50, zapraszając uczniów do aktywnego zaangażowania się w proces zarządzania energią w szkole.

Aby pomóc zaangażowanym placówkom w udanym wprowadzeniu metodologii 50/50, a co za tym idzie w ograniczeniu zużycia energii i podniesieniu świadomości energetycznej uczniów, nasze Stowarzyszenie zorganizowało tematyczne warsztaty. Warsztaty w Pilźnie, przeznaczone dla szkół z województwa podkarpackiego, odbyły się w dniu 12 stycznia 2016 r. w budynku Domu Kultury, natomiast warsztaty w Bielsku-Białej, przeznaczone dla szkół z województwa śląskiego, odbyły się w dniu 20 stycznia 2016 r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. W trakcie obu spotkań omówione zostały m.in. następujące kwestie:

 • idea projektu 50/50,
 • wdrażanie metodologii 50/50 krok po kroku (praca z zespołem ds. energii, włączenie całej społeczności szkolnej w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i innych zasobów),
 • praktyczne aspekty realizacji projektu: umowa między miastem a szkołą, wyliczanie osiągniętych oszczędności, dostępne poradniki, materiały i narzędzia,
 • praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkole, z uwzględnieniem takich aspektów jak ogrzewanie, oświetlenie, wykorzystanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużycie ciepłej wody,
 • komunikacja i wymiana doświadczeń w ramach Sieci 50/50.

Uczestnicy warsztatów otrzymali również zestaw poradników i materiałów promocyjnych związanych z projektem. Ponadto, w Bielsku-Białej przekazano szkołom zestawy urządzeń pomiarowych przydatnych w pracy ze szkolnymi zespołami ds. energii. Szkoły z województwa podkarpackiego otrzymały takie zestawy już wcześniej.

Galeria zdjęć - Pilzno, 12.01.2016

 

 

Galeria zdjęć - Bielsko-Biała, 20.01.2016

 

 

Program warsztatów - Pilzno, 12.01.2016

Program warsztatów - Bielsko-Biała, 20.01.2016

Prezentacje z warsztatów w Pilźnie, 12.01.2016

 1. Projekt EURONET 50/50 MAX i europejska sieć szkół oszczędzających energię, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 2. Rozpoczęcie projektu - umowa między szkołą a gminą, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 3. Metodologia 50/50 - rola szkoły i zadania nauczycieli zaangażowanych w projekt, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 4. Prezentacja "E-packu" - zestawu poradników i narzędzi ułatwiających wdrażanie metodologii 50/50 w szkole, Agnieszka Nykiel, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 5. Prezentacja strony internetowej projektu EURONET 50/50 MAX i programu do liczenia oszczędności energii; Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités",
 6. Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 7. Film o wdrażaniu koncepcji 50/50 w niemieckich szkołach

Prezentacje z warsztatów w Bielsku-Białej, 20.01.2016

 1. Projekt EURONET 50/50 MAX i europejska sieć szkół oszczędzających energię, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 2. Rozpoczęcie projektu - umowa między szkołą a gminą, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 3. Metodologia 50/50 - rola szkoły i zadania nauczycieli zaangażowanych w projekt, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 4. Prezentacja "E-packu" - zestawu poradników i narzędzi ułatwiających wdrażanie metodologii 50/50 w szkole, Agnieszka Nykiel, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 5. Prezentacja strony internetowej i Facebooka projektu EURONET 50/50 MAX, Paulina Kozubek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 6. Wyliczanie oszczędności energii i oszczędności finansowych osiągniętych w szkole; Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités",
 7. Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 8. Wdrażanie metodologii 50/50 w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej, Bernadeta Sitek, Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej
 9. Film o wdrażaniu koncepcji 50/50 w niemieckich szkołach,