EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Do najważniejszych zadań szkół uczestniczących w projekcie 50/50 należą:

 • Podpisanie umowy o współpracy z urzędem miasta/gminy lub innym organem, który finansuje szkolne rachunki za energię.
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację projektu 50/50 oraz nauczycieli, którzy wejdą w skład zespołu ds. energii i będą wdrażać metodologię 50/50 w szkole.
 • Dokładne zapoznanie się z metodologią 50/50 i dostępnymi materiałami edukacyjnymi.
 • Poinformowanie całej społeczności szkolnej o projekcie.
 • Powołanie zespołu ds. energii, który będzie odpowiedzialny za:
  • zbadanie, w jaki sposób w szkole wykorzystywana jest energia,
  • zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie jej zużycia,
  • przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do reszty społeczności szkolnej.
  W skład zespołu ds. energii wejdą: wybrana grupa uczniów, jeden lub dwóch nauczycieli oraz szkolny woźny.
 • Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii.
 • Prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań i sporządzanie okresowych raportów dla urzędu miasta lub gminy.
 • Uczestnictwo w Sieci 50/50 skupiającej europejskie szkoły wdrażające metodologię 50/50. Celem sieci jest wymiana doświadczeń, pomysłów i informacji.